• Язык:
    Чешский (Čeština)

Z básně «Sudan»

Судан

Ach, dnes jistě hodně brzy zrána
přílis hlučné víří velké bubny
krokodilí koží potažené,
přílis zvučný je křik čarodějek
na útesech nubijského Nilu,
protože se tolik svírá srdce,
čelo pálí, oči potemněly,
znova v mysli přístav oživuje,
hlasy opálených námořníků,
bílé pěny na veselém moři,
za mořem Dar-Fura rozsedliny,
galerie — lesy Kordofanu,
veliké a mocné vody Borny.

Města svítí, sluncem ozářená,
jako poklad na zeleném mechu,
z nich, jak ruce v hrozbě natažené
minarety zdvihají se k nebi.
Na trůnech však ze slonové kosti
zasedají jako přízrak z báje
králové a vládci na Sudanu.
Každý po boku lva na řetěze,
lev jen mhouří oči, zdvihá hlavu,
lidskou krev si s vousů olizuje.
Za každým kat sekyrou svou blýská,
černý jako duše jeho vládce,
tlustých rtů a lesknoucí se kůže,
v rudé košili jak čerstvá krev.

Před nimi arabští otrokáři
zboží svoje hrdě předvádějí,
v těžkých kládách naříkají lidé,
bělmo očí na slunci se blýská;
přijíždějí vůdci kmenů pouště,
šňůry perel mají na turbanech,
pštrosí pera po šíji se vinou
koní, při poskoku tancujících;
hrdě Francouzi se procházejí
v bílých šatech, hladce oholeni,
v kapsách papíry své s pečetěmi,
vládci Sudanu však se závistí
se svých zlatých trůnů vstávají.

А вот еще:

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...

A portrait of a man

His eyes are lightless underground lakes, / Abandoned castles of the ancient kings. / Marked with the sign of the eternal shame / Of that, the Other One, he never speaks. / The deepest wound, his mouth, dark and purple, / Made with a blade borne of the deadly poison; / And it is sad and ...