• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Na Severnom mori

На Северном море

Veru tak, pochádzame z rasy
dobyvateľov z dávnych vekov,
čo dvihli nad Severným morom
širokú nafarbenú plachtu
a vyskákali z dlhých lodí
na ploché brehy Normandie —
územie starých kniežatstiev,
kde oheň šírili a smrť.

Už veky vekov, po stáročia
sa po svete tak potĺkame
a pritom na poľniciach hráme,
potĺkame sa, bubnujeme:
«Netreba mocné pevné ruky,
netreba srdcia ako skala
a červenú krv nie je treba
republike či kráľovi?»

Hej, chlapčisko, prines
nám rýchlo sem víno,
tiež malagu, portské,
a prednostne – whisky!
No, čo sa tam deje?
Čo? Ponorka pláva,
či podvodná mína?
To zvládne len námorník!

Veru tak, pochádzame z rasy
dobyvateľov z dávnych vekov,
ktorí sa musia večne túlať,
spadávať z vysokánskych veží,
topiť sa v sivých oceánoch
a svojou rozbúrenou krvou
napájať smädných notorikov:
železo, oceľ, olovo.

No predsa vytvárajú piesne
básnici v rôznych dialektoch
na západe i na východe.
No predsa klaňajú sa mnísi
v Madride a tiež na Athose,
pred Bohom ako sviečky horia.
No predsa všetky ženy túžia —
po nás len, veru po nás len.


Другие переводы:


А вот еще:

Don Juan

I have a simple, arrogant dream: / I will lift the oar, leap into the stirrup, / and cheat slow time, I will kiss only new lips. / / And when I am old I will receive Christ, / turn down my eyes, sprinkle ashes on my head, / and let the glorious weight of salvation / hang, an iron cros...

The Gates of Paradise

The eternal entrance to Heaven is not / locked with seven diamond seals; / it does not glitter, no one is tempted, / and so no one knows it. / / It's only stones and moss, that's all, / a door in an old, abandoned wall. / A beggar stands there, like an uninvited guest, / stands with...

Prayer

Ferocious sun, malevolent sun, / insane face / of God, walking out in space, / / Sun, burn away the present / for the sake / of the future, but spare the past!

At the Stern Temple

At the stern temple / he knelt to the Madonna's statue / and swore eternal truth / to the lady with faithful eyes. / / And he forgot his secret marriage, / and spread his love like a feast. / One night he was stabbed in a duel / and came to Heaven's doors - / / But the Madonna ...

A Quiet, Dull Place

The sun went down in the west / beyond the promised fields, / and this quiet, dull place / turned dark-blue, fragrant. / / The reeds shook faintly, / a bat flew by, / a fish splashed in the still pond... / And those who have a home / started home, toward / blue shutters, toward ...

From the Serpent`s Nest

What I took from the serpent's nest, / the serpent's nest in Kiev, / was a witch, not a wife. / I wanted a girl for the fun of it, / some high-powered fun girl, / some singing songbird. / / Call her: she makes a face. / Hug her: she fights back. / The moon shines, she moans, / a...