• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Na Severnom mori

Veru tak, pochádzame z rasy
dobyvateľov z dávnych vekov,
čo dvihli nad Severným morom
širokú nafarbenú plachtu
a vyskákali z dlhých lodí
na ploché brehy Normandie —
územie starých kniežatstiev,
kde oheň šírili a smrť.

Už veky vekov, po stáročia
sa po svete tak potĺkame
a pritom na poľniciach hráme,
potĺkame sa, bubnujeme:
«Netreba mocné pevné ruky,
netreba srdcia ako skala
a červenú krv nie je treba
republike či kráľovi?»

Hej, chlapčisko, prines
nám rýchlo sem víno,
tiež malagu, portské,
a prednostne – whisky!
No, čo sa tam deje?
Čo? Ponorka pláva,
či podvodná mína?
To zvládne len námorník!

Veru tak, pochádzame z rasy
dobyvateľov z dávnych vekov,
ktorí sa musia večne túlať,
spadávať z vysokánskych veží,
topiť sa v sivých oceánoch
a svojou rozbúrenou krvou
napájať smädných notorikov:
železo, oceľ, olovo.

No predsa vytvárajú piesne
básnici v rôznych dialektoch
na západe i na východe.
No predsa klaňajú sa mnísi
v Madride a tiež na Athose,
pred Bohom ako sviečky horia.
No predsa všetky ženy túžia —
po nás len, veru po nás len.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «На Северном море» на словацкий язык.

На Северном море

О, да, мы из расы
Завоевателей древних,
Взносивших над Северным морем
Широкий крашеный парус
И прыгавших с длинных стругов
На плоский берег нормандский —
В пределы старинных княжеств
Пожары вносить и смерть.

Уже не одно столетье
Вот так мы бродим по миру,
Мы бродим и трубим в трубы,
Мы бродим и бьем в барабаны:
— Не нужны ли крепкие руки,
Не нужно ли твердое сердце,
И красная кровь не нужна ли
Республике иль королю? —

Эй, мальчик, неси нам
Вина скорее,
Малаги, портвейну,
А главное — виски!
Ну, что там такое:
Подводная лодка,
Плавучая мина?
На это есть моряки!

О, да, мы из расы
Завоевателей древних,
Которым вечно скитаться,
Срываться с высоких башен,
Тонуть в седых океанах
И буйной кровью своею
Поить ненасытных пьяниц —
Железо, сталь и свинец.

Но все-таки песни слагают
Поэты на разных наречьях,
И западных, и восточных;
Но все-таки молят монахи
В Мадриде и на Афоне,
Как свечи горя перед Богом,
Но все-таки женщины грезят —
О нас, и только о нас.


Другие переводы: