• Язык:
    Румынский (Română)
Источник:

Pe Marea Nordului

O, da, noi suntem din rasa
Anticilor cuceritori
Care-nălţară peste Marea Nordului
Un imens steag vopsit
Şi care-am sărit din lungile bărci
Pe platul ţărm normand –
În hotarele bătrânelor regate
Aducând pârjol şi moarte.
Deja nu doar o sută de ani
Uite că tot hălăduim prin lume,
Rătăcim şi trâmbiţăm din coclite goarne,
Rătăcim şi batem în enorme tobe:
– Nu aveţi nevoie de braţe vânjoase,
Nu v-ar trebui inimi neînfricate
Şi de sânge roşu n-aţi avea nevoie
Pentru republică sau pentru rege?
Hei, băiatule, adu mai iute
Cupele cu vin de Malaga
Sau de Porto,
Dar în primul rând adu-ne whisky!
Ce-ar fi pentru noi atare fleacuri:
Submarine, mine plutitoare?
Pentru-aceasta sunt meniţi marinarii!

O, da, suntem din rasa
Anticilor cuceritori
Cărora li-i dat a rătăci mereu,
Să scapete de pe înalte turnuri,
Să se înece-n căruntele oceane
Şi cu nebunaticul lor sânge
Să adape nesăţioşii beţivani –
Fierul, oţelul şi sumbrul plumb.
Şi totuşi poeţii mai izvodesc cântece
În atâtea limbi necunoscute,
Şi occidentale, şi răsăritene;
Şi totuşi pentru noi monahii se roagă
La Madrid sau pe Muntele Athos,
Şi totuşi femeile visează-n nopţi pustii
La noi şi numai la noi!

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «На Северном море» на румынский язык.

На Северном море

О, да, мы из расы
Завоевателей древних,
Взносивших над Северным морем
Широкий крашеный парус
И прыгавших с длинных стругов
На плоский берег нормандский —
В пределы старинных княжеств
Пожары вносить и смерть.

Уже не одно столетье
Вот так мы бродим по миру,
Мы бродим и трубим в трубы,
Мы бродим и бьем в барабаны:
— Не нужны ли крепкие руки,
Не нужно ли твердое сердце,
И красная кровь не нужна ли
Республике иль королю? —

Эй, мальчик, неси нам
Вина скорее,
Малаги, портвейну,
А главное — виски!
Ну, что там такое:
Подводная лодка,
Плавучая мина?
На это есть моряки!

О, да, мы из расы
Завоевателей древних,
Которым вечно скитаться,
Срываться с высоких башен,
Тонуть в седых океанах
И буйной кровью своею
Поить ненасытных пьяниц —
Железо, сталь и свинец.

Но все-таки песни слагают
Поэты на разных наречьях,
И западных, и восточных;
Но все-таки молят монахи
В Мадриде и на Афоне,
Как свечи горя перед Богом,
Но все-таки женщины грезят —
О нас, и только о нас.


Другие переводы: