• Язык:
    Польский (Polska)

Wiosenna miłość

Tuż przed nocą chłodną, chociaż krótką,
I w ślad za nią zorze – w barwach krwi,
Miłość pojawiła się cichutko,
Popatrzyła na mnie parę chwil…

Struła swym spojrzeniem i oddechem,
Słodszym niż różanych girland woń
I odeszła, w biały maj, z pośpiechem,
W księżycowych, ślepych luster toń…

Czy potrafi ktoś mi służyć radą,
Do jesieni dotrwać, jak i gdzie?
Aby to, rozpłomienione lato
Żarem swym nie spopieliło mnie.

Jakże teraz modlić się do Boga,
Płacząc, oczekując dobrych zmian,
Jeśli w dziczy znikła moja droga
Do świątynnych, niewzruszonych ścian…

Gdy w dziewczęcych oczach obraz siebie
Słodszy od anielskich pieni nut,
Milszy zaś od Jeruzalem w niebie
Letni Sad i zieleń sennych wód…

Dni kolejne pastwią się nade mną,
Wkrótce ścierpieć ich nie będzie sił.
Kto z miłością spotka się wiosenną,
Tylko ból z goryczą będzie pił.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Любовь весной» на польский язык.

Любовь весной

Перед ночью северной, короткой,
И за нею зори — словно кровь,
Подошла неслышною походкой,
Посмотрела на меня любовь…

Отравила взглядом и дыханьем,
Слаще роз дыханьем, и ушла
В белый май с его очарованьем,
В лунные, слепые зеркала…

У кого я попрошу совета,
Как до легкой осени дожить,
Чтобы это огненное лето
Не могло меня испепелить?

Как теперь молиться буду Богу,
Плача, замирая и горя,
Если я забыл свою дорогу
К каменным стенам монастыря…

Если взоры девушки любимой
Слаще взора жителей высот,
Краше горнего Иерусалима
Летний Сад и зелень сонных вод…

День за днем пылает надо мною,
Их терпеть не станет скоро сил.
Правда, тот, кто полюбил весною,
Больно тот и горько полюбил.


Другие переводы:


А вот еще:

I am a conquistador in an iron armour...

I am a conquistador in an iron armour, / And joyfully am following а star. / I pass over the gaps and oceans / And rest in blissful orchards - half ajar. / / How dimly in the skies the mist is growing / And makes the panorama / starless, wild,...

Esbekie

How strange. Ten years have passed, exactly ten / Since first I saw the magic Esbekie, / Great garden of Cairo / Lit solemnly by the full Moon that night. / / Back then I was exhausted by a woman. / And neither the fresh winds of oceans, / Nor row-de-dow of the exotic bazaars - / No...

Giraffe

Today, as I see, you're especially wistful, my love. / Your hands are especially slim / while embracing your knees. / O, listen! In far away, far away lands, / by lake Chad / there wanders a gorgeous giraffe. / / His skin in embroidered with a fairy miraculous weave. / Who'd dare to...

Africa

Stunned by the roaring and tramping, / Enveloped in flames and fumes, / My Africa! The Seraphs in Heaven / Whisper about you. / / Having opened your Gospel, / The life story - horrid and wonderful, / They think about the Angel, / Inexperienced - who is, my reckless, your Guardian. ...

A Porcelain pavilion

Amid an artificial lake / Rises a porcelain pavilion, / A jasper bridge is going there / Arching its tiger's spine. / / There are some friends in this pavilion, / Clad in light-colored clothes. / They're drinking warmed up wine / From bowls painted with dragons. / / Now they'...

Remus and Romulus went up a hill...

Remus and Romulus went up a hill, / The hill was mute and wild. / Romulus said "Here will be the City", / Remus added "that shines" / / Romulus said "The grace of the stars / Blessed our past we forgot". / Remus said: "What passed is the past, / Th...