Translations

Polska (Польский)

Nikołaj Stiepanowicz Gumilow

 • Adam. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Opowiadanie dziewczyny. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Słowo. (Лежек Энгелькинг)
 • Słowo. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • W szumnym wichrze. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Szczur. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Mój czas. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Wieczór. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Renvoi. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Marzenia. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Południe. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Sen. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Sen. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Jak Wiking zaklęty.... Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Myśli. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Naśladowanie z perskiego. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • W opuszczonym domostwie.... Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Słońce ducha. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Wojna. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Gdy z nieprzejrzanej życia toni…. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Księżyc nad morzem. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Księżyc nad morzem. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Kochankowie. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Pieśń o minstrelu i królu. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Mądry czart. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Spacer. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Wenus. Witold Dąbrowski (Витольд Дабровский), Adam Pomorski (Адам Поморский)
 • Marzenie nocne i ciemne. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Przemierzając ziemskie drogi. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Neoromantyczna bajka. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Miasteczko. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Zakochanie. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Bramy raju. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Bramy raju. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Śmierć. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Nie, nic się nadal nie zmieniło.... Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Chrystus. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Złożył ślub w surowym chramie. Leopold Lewin (Леопольд Левин)
 • Robotnik. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Do niego mówiła.... Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Czarownica. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Oda dla D`Annuzio. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Pieśń jesienna. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Poławiacze pereł. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Credo. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Wiosenna miłość. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Afrykańska noc. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Szósty zmysł. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Średniowiecze. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Aloesów gąszcz, gaje palmowe.... Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Ogród duszy. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Odkrycie Ameryki. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Odbicie gór. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Orzeł Sindbada. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Pogromca zwierząt. Wiktor Woroszylski (Виктор Ворошильский)
 • Wybór. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Zatoki. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Pijany derwisz. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Pijany derwisz. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Krzyż. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Jaskinia snu. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Pamięć. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Pamiętasz…. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • U skalistych wrót.... Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Stary konkwistador. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Okręt. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Gwiezdne przerażenie. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Gwiezdna trwoga. (Лежек Энгелькинг)
 • Wieczność. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Z gwarnego miasta…. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Przedwieczorną, cichą porą.... Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Przerażenie. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Ona. Leopold Lewin (Леопольд Левин)
 • Ja nie przeżyłem…. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Jamby. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Dzieciństwo. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Po śmierci. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • W niebiesiech. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Kiedy tylko się pokaże.... Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)