Translations

Polska (Польский)

Nikołaj Stiepanowicz Gumilow

 • Adam. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Opowiadanie dziewczyny. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Słowo. (Лежек Энгелькинг)
 • Słowo. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • W szumnym wichrze. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Szczur. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Mój czas. Zbigniew Dmitroca (Збигнев Дмитроча)
 • Wieczór. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Renvoi. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Marzenia. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)
 • Południe. Tadeusz Rubnikowicz (Тадеуш Рубникович)