• Язык:
    Голландский (Nederlands)
Источник:

De verdwaalde tram

Заблудившийся трамвай

Liep ik te kuieren, zomaar een ommetje,
hoorde ik mij toch een krassende stem,
klanken van luitspel en dondergerommel,
vlak voor me heen vloog een gierende tram.

Hoe ben ik nou op de treeplank gesprongen?
dat blijft een raadsel, voor wie het niet zag;
en in de lucht werd een vuurspoor getrokken –
zelfs bij het licht van de klare dag.

En hij snelde voort, een donkere stormwind,
vleugels verdwaald in een afgrond van tijd…
Tramconducteur, laat deze tram stoppen
zet hem toch stil, zo hard als hij rijdt.

Kansen verkeken. We zijn al te ver heen,
slinks door een bosje van palmen gesneld,
de Neva, en de Nijl, en de Seine
denderden we over, drie bruggen geteld.

Flitste voorbij langs het gat van de ramen,
deze nieuwsgierige blik, deze groet –
stokoude bedelaar die, kan ik beamen,
twee jaar geleden al stierf in Beiroet.

Wáár ben ik nu? En zo loom, bang en waardig,
tikte mijn hart mij het antwoord in deez’:
zie je ‘t station waar je domweg een kaartje
koopt voor dat Indië, Land van de Geest?

Daar is het bord… en de bloedrode letters
tetteren “groente” – ik weet het, want hier,
echt, zijn geen kolen, of broeken, of vesten,
maar onze morsdode hoofden te koop.

Rood is zijn hemd en zijn hoofd net een uier;
tsjak! toen de beul keihard gehakt had –
stortte mijn kop met de andere luide
zo in een kist, nat, en glibberig glad.

En in een steeg staan de houten schotten,
‘t huis met drie ramen, het grijs grastapijt…
Tramconducteur, laat deze tram stoppen,
zet hem toch stil, hoe hard hij ook rijdt!

Masjenka, jij woonde hier en zong er
knoopte je kleed voor je bruigom blood,
mij, maar je stem, en je lijf, ik honger,
‘t kan niet bestaan dat je dood bent, dood!

Kreunen, dat deed je op je kamer,
ik was gepoederd en gepompommadeerd
wilde me voorstellen aan de tsarina
en heb daarna nooit met je verkeerd.

En ik begreep het, want onze vrijheid
komt van het licht dat daar gloort,
mensen en schimmen die strijden
hier, voor de zoo der planetensoort.

En dan meteen een bries, zoete bekende,
en van over de brug vliegt de hand
toe die de ijzeren ruiter naar ons wendde,
en de twee hoeven van zijn rossinant.

Ginds staat de burcht van de orthodoxen
hoog troont de Izaäk, scherp tekent hij,
‘k hou er een dienst, iets om voor te boksen –
Masjenka’s welzijn, de rouwdienst voor mij.

Toch is het hart nu voor altijd gekrenkt, en
adem je moeizaam en zwaar, voel je pijn…
Masjenjka, nooit had ik kunnen bedenken
ooit zo verliefd en zo treurig te zijn.

Другие переводы:


А вот еще:

A Workman

A red-glowing forge, a small / old man, standing; / red eyelids blinking / and his face submissive, calm. / / The others are asleep, / he’s alone, busy / casting the bullet that will cut me / away from the earth. / / Done - and his eyes grow gayer. / He goes home. The m...

The Muzhik

In brambles, deep in huge marshes, / near a tin river, / in shaggy log cabins, dark, dark, / there are strange muzhiks.* / / Sometimes one comes out, there where no roads go / where feather-grass* scatters, / and he listens to Stribog* scream, and / he senses an old story, a true st...

The Winged Victory of Samothrace

In my night-time fever / I see you, O / Winged Victory of Samothrace, / reaching out your arms. / / First night-silence runs / from you, then your blind / inexorable driving flight / brings giddiness, whirling sick. / / Your crazy-bright eyes / laugh, and blaze, / and our s...

Consolation

From the grave / you hear wonderful bells, / you smell / the whitest lilies. / / From the grave / you sec God’s light / and the glowing flight / of seraphim’s wings. / / You’re dying, yes, / your lovely hands are cold, / you don’t believe, you don&rs...

The Lost Tram

A strange street, then crows / croaking, then the sound of a lute / and thunder crawling slow / from a distance - then a tram at my feet / / And I leaped, somehow, and the railing / held, and I stood, dazed, / stupidly watching a trail / of fire streaking like sunrays. / / Rush...

The Word

Then, when God bent His face / over the shining new world, then / they stopped the sun with a word, / a word burned cities to the ground. / / When a word floated across the sky / like a rose-colored flame / eagles closed their wings, frightened / stars shrank against the moon. / ...