• Язык:
    Голландский (Nederlands)
Источник:

De verdwaalde tram

Заблудившийся трамвай

Liep ik te kuieren, zomaar een ommetje,
hoorde ik mij toch een krassende stem,
klanken van luitspel en dondergerommel,
vlak voor me heen vloog een gierende tram.

Hoe ben ik nou op de treeplank gesprongen?
dat blijft een raadsel, voor wie het niet zag;
en in de lucht werd een vuurspoor getrokken –
zelfs bij het licht van de klare dag.

En hij snelde voort, een donkere stormwind,
vleugels verdwaald in een afgrond van tijd…
Tramconducteur, laat deze tram stoppen
zet hem toch stil, zo hard als hij rijdt.

Kansen verkeken. We zijn al te ver heen,
slinks door een bosje van palmen gesneld,
de Neva, en de Nijl, en de Seine
denderden we over, drie bruggen geteld.

Flitste voorbij langs het gat van de ramen,
deze nieuwsgierige blik, deze groet –
stokoude bedelaar die, kan ik beamen,
twee jaar geleden al stierf in Beiroet.

Wáár ben ik nu? En zo loom, bang en waardig,
tikte mijn hart mij het antwoord in deez’:
zie je ‘t station waar je domweg een kaartje
koopt voor dat Indië, Land van de Geest?

Daar is het bord… en de bloedrode letters
tetteren “groente” – ik weet het, want hier,
echt, zijn geen kolen, of broeken, of vesten,
maar onze morsdode hoofden te koop.

Rood is zijn hemd en zijn hoofd net een uier;
tsjak! toen de beul keihard gehakt had –
stortte mijn kop met de andere luide
zo in een kist, nat, en glibberig glad.

En in een steeg staan de houten schotten,
‘t huis met drie ramen, het grijs grastapijt…
Tramconducteur, laat deze tram stoppen,
zet hem toch stil, hoe hard hij ook rijdt!

Masjenka, jij woonde hier en zong er
knoopte je kleed voor je bruigom blood,
mij, maar je stem, en je lijf, ik honger,
‘t kan niet bestaan dat je dood bent, dood!

Kreunen, dat deed je op je kamer,
ik was gepoederd en gepompommadeerd
wilde me voorstellen aan de tsarina
en heb daarna nooit met je verkeerd.

En ik begreep het, want onze vrijheid
komt van het licht dat daar gloort,
mensen en schimmen die strijden
hier, voor de zoo der planetensoort.

En dan meteen een bries, zoete bekende,
en van over de brug vliegt de hand
toe die de ijzeren ruiter naar ons wendde,
en de twee hoeven van zijn rossinant.

Ginds staat de burcht van de orthodoxen
hoog troont de Izaäk, scherp tekent hij,
‘k hou er een dienst, iets om voor te boksen –
Masjenka’s welzijn, de rouwdienst voor mij.

Toch is het hart nu voor altijd gekrenkt, en
adem je moeizaam en zwaar, voel je pijn…
Masjenjka, nooit had ik kunnen bedenken
ooit zo verliefd en zo treurig te zijn.

Другие переводы:


А вот еще:

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...

A portrait of a man

His eyes are lightless underground lakes, / Abandoned castles of the ancient kings. / Marked with the sign of the eternal shame / Of that, the Other One, he never speaks. / The deepest wound, his mouth, dark and purple, / Made with a blade borne of the deadly poison; / And it is sad and ...