• Язык:
    Голландский (Nederlands)
Источник:

De verdwaalde tram

Заблудившийся трамвай

Liep ik te kuieren, zomaar een ommetje,
hoorde ik mij toch een krassende stem,
klanken van luitspel en dondergerommel,
vlak voor me heen vloog een gierende tram.

Hoe ben ik nou op de treeplank gesprongen?
dat blijft een raadsel, voor wie het niet zag;
en in de lucht werd een vuurspoor getrokken –
zelfs bij het licht van de klare dag.

En hij snelde voort, een donkere stormwind,
vleugels verdwaald in een afgrond van tijd…
Tramconducteur, laat deze tram stoppen
zet hem toch stil, zo hard als hij rijdt.

Kansen verkeken. We zijn al te ver heen,
slinks door een bosje van palmen gesneld,
de Neva, en de Nijl, en de Seine
denderden we over, drie bruggen geteld.

Flitste voorbij langs het gat van de ramen,
deze nieuwsgierige blik, deze groet –
stokoude bedelaar die, kan ik beamen,
twee jaar geleden al stierf in Beiroet.

Wáár ben ik nu? En zo loom, bang en waardig,
tikte mijn hart mij het antwoord in deez’:
zie je ‘t station waar je domweg een kaartje
koopt voor dat Indië, Land van de Geest?

Daar is het bord… en de bloedrode letters
tetteren “groente” – ik weet het, want hier,
echt, zijn geen kolen, of broeken, of vesten,
maar onze morsdode hoofden te koop.

Rood is zijn hemd en zijn hoofd net een uier;
tsjak! toen de beul keihard gehakt had –
stortte mijn kop met de andere luide
zo in een kist, nat, en glibberig glad.

En in een steeg staan de houten schotten,
‘t huis met drie ramen, het grijs grastapijt…
Tramconducteur, laat deze tram stoppen,
zet hem toch stil, hoe hard hij ook rijdt!

Masjenka, jij woonde hier en zong er
knoopte je kleed voor je bruigom blood,
mij, maar je stem, en je lijf, ik honger,
‘t kan niet bestaan dat je dood bent, dood!

Kreunen, dat deed je op je kamer,
ik was gepoederd en gepompommadeerd
wilde me voorstellen aan de tsarina
en heb daarna nooit met je verkeerd.

En ik begreep het, want onze vrijheid
komt van het licht dat daar gloort,
mensen en schimmen die strijden
hier, voor de zoo der planetensoort.

En dan meteen een bries, zoete bekende,
en van over de brug vliegt de hand
toe die de ijzeren ruiter naar ons wendde,
en de twee hoeven van zijn rossinant.

Ginds staat de burcht van de orthodoxen
hoog troont de Izaäk, scherp tekent hij,
‘k hou er een dienst, iets om voor te boksen –
Masjenka’s welzijn, de rouwdienst voor mij.

Toch is het hart nu voor altijd gekrenkt, en
adem je moeizaam en zwaar, voel je pijn…
Masjenjka, nooit had ik kunnen bedenken
ooit zo verliefd en zo treurig te zijn.

Другие переводы:


А вот еще:

Canzonet 2

Your temple, Lord, is in Heaven, / but the earth is Your shelter, too. / Lime trees bloom in the forests, / and birds sing in the trees. / / Like Your cathedral bells, spring / moves across the fields, gay, / and flying on a dream’s wings / angels come to us, in spring. / /...

Canzonet 3

How quiet Nature has gone! / All eyes, all ears. / Our spirit leans, leans / toward that final, awful freedom. / / And earth will forget how soldiers / hurt her, how merchants sinned, / and Druids will teach on green hills / as once, once before they taught. / / And poets will ...

Nature

Well, that’s her, that’s how she is: Nature, and the spirit / refuses to know her. / There’s the meadow, hung with the scent of honey / and a whiff of swamps, / / And the beginning wail of the wind, / like wolves in the distance, / and up over the fringes of pine / ...

Creation

My words spawned giants, / and they sat guzzling wine / all night, crimson wine, / horrible wine. / / I would not have known such weariness / had they been drinking my blood; / Dawn’s fingers were running across / my back when I fell asleep. / / I woke when it was evening...

Stockholm

I dreamed of Stockholm: why? / A restless, troubled dream / sprung from some different time, / almost a nightmare - almost... / / A holiday, maybe: who knows? / The bell kept clanging, that bell, / like a huge organ gone mad, / and a whole city praying, buzzing, roaring... / / ...

Sweden

Land of quick cold, / of forests and heavy-backed mountains, where / rumpled waterfalls / roar like prophets of doom - / / Sacred land, sacred forever, / do you still remember / when your grim-faced Varangians / went out across Europe to Greece? / / Is it right ? Can it be righ...