• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Zəvvar

Паломник

Əhmədoğlu alıb çəliyin ələ,
Günlərin bir günü yola düzəldi,
Allahın adını gətirib dilə,
Qumlu səhralara üz tutub gəldi.
«Əhmədoğlu, qoca çağında belə
Ağır yola çıxma, bu nə əməlli?
Getmə, düşmən evin xaraba qoyar,
Yelbeyin arvadın əğyar uyar».

-İlahidən gəldi belə bir nida:
«Qalx qorxu-hürküsüz, ay Əhmədoğlu,
Tərk eylə vətəni, - söylədi Xuda, -
Alqış de şənimə, gedəndə yolu,
Elə ki qartallar qalxdı buluda,
Yel əsəndə qumlar kəsdi sağ-solu,
Göz yaşı axıtdı at sahibinə,
Bil ki oradadır Məkkə, Mədinə».

«Sən yalan deyirsən. Təkcə peyğəmbər
Bu qəm dünyasının bir elçisi tək
Eyləyib o uca göylərə səfər,
Dinlərdi Allahı, vəcdə gələrək.
Amma o ucaboy, gənc, gözəl bir ər,
Atı da qaçışda küləkdi, külək.
Sən isə… Başın daz, eşşəyin yağır,
Səndən rəsul çıxar? Dinmə, ay fağır».

Baxmır bu inadkar deyilən sözə,
Acı-acı gülüb yortur irəli,
Əyni-başı cındır, heybədə təzə
Zərli əbası var, bərk sıxır əli
Naxışlı çəliyi – köməkdir dizə
Ona söykənərək yola güc gəlir.
Şiə əmmaməsi başını örtüb,
On lirə parasın başmağa dürtüb.

Dünən çaqqal səsi düşdü dağlara,
Kimsə kölgə kimi şütüdü yoldan,
Bu günsə üç nəfər səfil, avara
Ona altdan-altdan gülürdü yaman.
Amma ki bir kimsə dəyməz zəvvara –
Nə şeytan, nə oğru, nə də ki heyvan:
Nur dolu yuxular ona gecələr
Yəqin ki, lap Ayın özündən gələr.

Hər axşam sanır ki, tezliklə, güman,
Tikanlıq, qanqallıq arxada qalar,
Bəsrəmi, Bağdadmı görünər, haman
Qızıl gümbəzlərdən yollar nur alar,
Günəşin nurundan rəngi allanan
Qırmızı dəniz bir al süfrə salar –
Qırağı mavili, yaşıllı süfrə…
Bir gün də qarışır ötən günlərə…

Əhmədoğlu qoca, yollarsa çətin,
İliyə işləyir gecə dumanı…
Üç məşhur şəhərin birində yəqin
Axşam sərinində huri, qılmanı
Avazla ananda cavan müədzin,
O, başına çəkib cındır əbanı
Küçənin birində düşüb qalacaq,
Üstündə çinarlar layla çalacaq.

Yıxılıb yollar da qalacaq insan,
İlahi ilhamlı ruhunu ancaq
Allahın əmrilə Əzrail, yaman
Böyük bir şövq ilə o an qucaraq,
Mələk, Nəbi, Günəş, Ay üçün olan
Cığırla irəli tez aparacaq.
Qocanın qurbanın qəbul edib həqq,
Odur ki görəcək Məkkəni mütləq.

Другие переводы:


А вот еще:

War

To M. M. Chichagov / / Like a dog that strains on heavy halter / Rifle yaps across the forest now, / Bee-like, buzzing shrapnel doesn’t falter, / Gathering bright red honey from the bough. / / In the distance, though, "Hurrah" is sounding / Like the reapers’ singing wh...

The tip of willow tree was blackened...

The tip of willow tree was blackened, / For rooks protruded from its crown, / In azure sky-dale there they slackened - / The sheepish clouds grazed on its down. / And you, with gaze of resignation, / Announced: "I am in love with you." / Like sea was grass’s oscillation, / At one...

Evening

How thick, how wingless an evening! / A sunset like a cracked melon. / / You almost want to shove / those limp clouds along. / / Slow evenings like this, / coachmen whip their horses to a gallop, / / Fishermen tear at the waves with their oars, / woodsmen chop like mad / / ...

It Wasn’t Living

It wasn’t living, I wasted / half my life / - and then, Lord, You came to me / like this, in an impossible dream. / / I see light on Mount Tabor / and my heart hurts / with love for the land and the sea / and the whole tree-dark dream of existence, / / My heart hurts tha...

Did I Murder My Father

Did I murder my father, murder my mother, / in some other life ? / Yes, oh immortal, eternal God, yes! or how / could I deserve this disgrace of suffering? / / I lead a life as peaceful as death, / everything I do belongs to someone else, nothing / to me-except a languid, worthless, /...

The Dark-Blue Star

Your tormenting, wonderful, / inevitable beauty / ripped me out of my thin, / miserable, puling life, / / And I died. And I saw / a flame no one ever saw / before; my eyes went black, but I saw / a dark-blue star. / / A song: soft, then loud, then soft: / body and soul meltin...