Translations

Azərbaycan (Азербайджанский)

  • Zəvvar. Heydər Orucov (Гейдар Оруджев)
  • Mən və Siz. Hamlet Isaxanli (Гамлет Исаханлы)
  • Şeir. Heydər Orucov (Гейдар Оруджев)
  • Banilər. Kamal Abdulla (Камал Абдулла)
  • Aqamemnonun döyüşçüsü. Kamal Abdulla (Камал Абдулла)
  • Sonet. Heydər Orucov (Гейдар Оруджев)