• Язык:
  Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Sonet

Görünür xəstəyəm: qəlbimdə duman,
Hər şey, hər söz-söhbət qəlbimi sıxır.
Yuxuma girirlər yanar almazlar,
Bir də qana batmış önlü yatağan.

Mənə elə gəlir /bu deyil yalan,
Babam olub mənim qıyıqgöz tatar,
O mərhəmətsiz hun… Məni bu azar
Əsrlərdən keçib çulğayıb yaman.

Susur, darıxıram, görürəm: budur
Yandırır qayanı günəşin odu.
Ağappaq ağarıb dəniz köpükdən,

Mavi gümbəzlərlə bəzənmiş şəhər,
Bağlarında təzə açmış çiçəklər –
Vuruşmuşduq orda… Və... ölmüşdüm mən.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Сонет» на азербайджанский язык.

Сонет

Я верно болен: на сердце туман,
Мне скучно все, и люди, и рассказы,
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.

Мне чудится (и это не обман),
Мой предок был татарин косоглазый,
Свирепый гунн… я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.

Молчу, томлюсь, и отступают стены —
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит,

И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами,
Мы дрались там… Ах, да! я был убит.


Другие переводы:

 • Английский
  Евгений Бонвер
  Sonnet
 • Болгарский
  Мария Шандуркова
  Сонет
 • Испанский
  Вера Виноградова
  Soneto
 • Хосе Матео, Ксения Дьяконова
  Soneto
 • Китайский
  Чжэншуо Чжан
  十四行诗
 • Немецкий
  Ирмгард Вилле
  Sonett
 • Грузинский
  Василий Гулеури
  სონეტი
 • Голландский
  Карел ван хет Реве
  Sonnet
 • Джерсийский
  Герайнт Дженнигс
  Sonnet