• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Banilər

Çılpaq, lal bir yamac idi, quru dağ idi,
Qalxıb ən uca zirvəyə Romul ilə Rem.
"Gəl şəhəri burda salaq" - Romul söylədi,
"Günəş kimi bir şəhəri" - gəldi dilə Rem.

Romul dedi: "Ulduzların köməyi ilə
Bizə layiq qədim şöhrət qayıtdı bizə".
Rem söylədi: "Gətirməyək olanı dilə,
Vüqar ilə baxaq nurlu qismətimizə".

Romul: "Bu yer meydan olsun, ondan aşağı,
Hər bir kəsə həyan olan ev tikək gərək".
Rem dilləndi qəmli-qəmli: - "Bu evə yaxın
Gələcəkdə bizə həsrət qəbirlər tikək".

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Основатели» на азербайджанский язык.

Основатели

Ромул и Рем взошли на гору,
Холм перед ними был дик и нем.
Ромул сказал: «Здесь будет город».
«Город, как солнце» — ответил Рем.

Ромул сказал: «Волей созвездий
Мы обрели наш древний почет».
Рем отвечал: «Что было прежде,
Надо забыть, глянем вперед».

«Здесь будет цирк, — промолвил Ромул, —
Здесь будет дом наш, открытый всем».
«Но надо поставить ближе к дому
Могильные склепы» — ответил Рем.


Другие переводы: