• Язык:
    Польский (Polska)
Источник:

Naśladowanie z perskiego

Wobec twoich słów, niby słowiki,
Wobec twoich słów, jak pereł sznury,
Moje słowa to zwierzęta dzikie,
Mają sierść, kły, rogi i pazury.

Przecież ja szalony stałem się, o piękna.

Dla policzków twoich, róż szyraskich,
Swych policzków barwę postradałem,
Dla złocistych twoich włosów blasku
Rozrzuciłem moje złoto całe.

Nagi oraz goły stałem się, o piękna.

Po to, żebym chociaż raz mógł zoczyć
Wzrok twój turkus albo beryl drogi
Oczu nie zamknąłem siedem nocy,
Warowałem wciąż przed twoim progiem.

Ja z oczyma krwi pełnym stałem tam, o piękna.

Przez to, że wyjść z domu wciąż się wzbraniasz,
Nie wychodzę z szynku ni na chwilę,
Przez to, żeś w swej czci nieprzejednana,
Moja ręka sięga już po sztylet.

Ja łajdakiem niegodziwym stałem się, o piękna

Jeśli słońce jest i wieczny Bóg,
To przestąpisz kiedyś przez mój próg.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Подражанье персидскому» на польский язык.

Подражанье персидскому

Из-за слов твоих, как соловьи,
Из-за слов твоих, как жемчуга,
Звери дикие — слова мои,
Шерсть на них, клыки у них, рога.

Я ведь безумным стал, красавица.

Ради щек твоих, ширазских роз,
Краску щек моих утратил я,
Ради золотых твоих волос
Золото мое рассыпал я.

Нагим и голым стал, красавица.

Для того, чтоб посмотреть хоть раз,
Бирюза — твой взор, или берилл,
Семь ночей не закрывал я глаз,
От дверей твоих не отходил.

С глазами полными крови стал, красавица.

Оттого что дома ты всегда,
Я не выхожу из кабака,
Оттого что честью ты горда,
Тянется к ножу моя рука.

Площадным негодяем стал, красавица.

Если солнце есть и вечен Бог,
То перешагнешь ты мой порог.


Другие переводы: