• Язык:
    Польский (Polska)
Источник:

Naśladowanie z perskiego

Подражанье персидскому

Wobec twoich słów, niby słowiki,
Wobec twoich słów, jak pereł sznury,
Moje słowa to zwierzęta dzikie,
Mają sierść, kły, rogi i pazury.

Przecież ja szalony stałem się, o piękna.

Dla policzków twoich, róż szyraskich,
Swych policzków barwę postradałem,
Dla złocistych twoich włosów blasku
Rozrzuciłem moje złoto całe.

Nagi oraz goły stałem się, o piękna.

Po to, żebym chociaż raz mógł zoczyć
Wzrok twój turkus albo beryl drogi
Oczu nie zamknąłem siedem nocy,
Warowałem wciąż przed twoim progiem.

Ja z oczyma krwi pełnym stałem tam, o piękna.

Przez to, że wyjść z domu wciąż się wzbraniasz,
Nie wychodzę z szynku ni na chwilę,
Przez to, żeś w swej czci nieprzejednana,
Moja ręka sięga już po sztylet.

Ja łajdakiem niegodziwym stałem się, o piękna

Jeśli słońce jest i wieczny Bóg,
To przestąpisz kiedyś przez mój próg.


Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...