• Язык:
    Польский (Polska)

Bramy raju

Ворота рая

Nie na siedem pieczęci brylantowych
W Boży Raj zamknięto wieczne drzwi,
One nie wabią blaskiem pokus nowych,
Omijają także ludzkie sny.

To drzwi w ścianie, od dawna porzuconej,
Którą nadgryzł swoim zębem czas,
Obok - nędzarz, jegomość nieproszony
I pęk kluczy zdobi jego pas.

Jadą hufce rycerstwa wspaniałego,
Jęk bojowych surm i srebra brzęk
I nikt przy tym nie widzi odźwiernego,
On, Apostoł Piotr nie wzbudza lęk.

Wszyscy marzą: „Gdzie kryje się Grób Boży,
Drzwi do raju powitają nas
Gdzie zaś góruje Tabor, u podnóży
Dźwięczeć będzie obiecany czas".

Tak przechodzi maszkaron spowolniony,
Wyje i jazgocze dźwięczny róg,
Piotr Apostoł w łachmany obleczony
Niczym żebrak na rozstaju dróg.

Другие переводы:


А вот еще:

Beatrice

Muses, enough, cease your sobbing, / Pour out your grief into singing, / Sing about Dante soul-stirring, / Or play the flute, play with feeling. / / Move on, annoying faun deities, / Music is dead in your screaming! / Haven’t you learned only lately / Beatrice exited Eden....

Yet All But Once

Yet all but once you’ll reminisce of me / And of my world mysterious and thrilling, / The quirky world of songs and fervency, / But among all, unique and undeceiving. / / It could have been yours also, but alas, / It was too much for you, or was too scanty, / I must have ...

Autumn

An orange-red sky... / A gusty wind shakes / The bloody cluster of rowan berries. / I chase the fleeing horse / Past the glass hothouse, / Past the trellises of the old park, / And past the swan pond. / Alongside me runs / My shaggy, red-haired dog, / Who is dearer to me / Than e...

Cain’s Descendants

He didn’t deceive us, that sad, somber spirit / Who wears the morning star as pseudonym / And said: "Shun not the highest gain, nor fear it: / Taste of the fruit and you will equal Him." / / Instantly, for the youth, all roads lay open, / And for old men, all mysteries to know, / ...