• Язык:
    Чешский (Čeština)

Suezský kanál

Суэцкий канал

Nechť kouzlily dni i noci
nade mnou divý své,
neměly větší snad moci
než v Suezském kanále,

kde koráby, veliké lodi
(je pevnina s obou stran)
ne po moři — loužemi chodí
krokem karavan.

Co ptáků na skalách je tu,
je sotva bys rozeznat moh’,
modravých křídel v letu,
zobáků dlouhých a noh!

Každý z nás rád se díval
na zelené ještěrky,
tak lesklé, jak v odlivu se skal
když stékají praménky.

Házíme arabským dětem
s paluby ovoce,
hrají si na piráty
a křičí divoce.

Křik jejich drzý a zvučný
letí nám v zápětí,
a marabut za námi syčí
své kletby a prokletí.

Když noc jak sup se snese
nad pískem a skalami,
ohníčků roj se třese
před námi, za námi,

ten rudě jak korál hoří,
ten modře či zeleně plá
To karneval benátské noci
poušť africká rozžehla.

A vítr s dalekých kopců
soumrakem večerním
až z beduinských ohňů
nese k nám bílý dým.

Když pobořené zdi minem
v záhybech kanálu,
slyšíme chechtání hyen
a vytí šakalů.

A v odpověď parník, jenž hlučí
při hvězdách do rána,
posílá Africe spící
akordy piana.

Другие переводы:


А вот еще:

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...

A portrait of a man

His eyes are lightless underground lakes, / Abandoned castles of the ancient kings. / Marked with the sign of the eternal shame / Of that, the Other One, he never speaks. / The deepest wound, his mouth, dark and purple, / Made with a blade borne of the deadly poison; / And it is sad and ...