• Язык:
    Чешский (Čeština)

Suezský kanál

Nechť kouzlily dni i noci
nade mnou divý své,
neměly větší snad moci
než v Suezském kanále,

kde koráby, veliké lodi
(je pevnina s obou stran)
ne po moři — loužemi chodí
krokem karavan.

Co ptáků na skalách je tu,
je sotva bys rozeznat moh’,
modravých křídel v letu,
zobáků dlouhých a noh!

Každý z nás rád se díval
na zelené ještěrky,
tak lesklé, jak v odlivu se skal
když stékají praménky.

Házíme arabským dětem
s paluby ovoce,
hrají si na piráty
a křičí divoce.

Křik jejich drzý a zvučný
letí nám v zápětí,
a marabut za námi syčí
své kletby a prokletí.

Když noc jak sup se snese
nad pískem a skalami,
ohníčků roj se třese
před námi, za námi,

ten rudě jak korál hoří,
ten modře či zeleně plá
To karneval benátské noci
poušť africká rozžehla.

A vítr s dalekých kopců
soumrakem večerním
až z beduinských ohňů
nese k nám bílý dým.

Když pobořené zdi minem
v záhybech kanálu,
slyšíme chechtání hyen
a vytí šakalů.

A v odpověď parník, jenž hlučí
při hvězdách do rána,
posílá Africe spící
akordy piana.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Суэцкий канал» на Чешский язык.

Суэцкий канал

Стаи дней и ночей
Надо мной колдовали,
Но не знаю светлей,
Чем в Суэцком канале,

Где идут корабли,
Не по морю, по лужам,
Посредине земли
Караваном верблюжьим.

Сколько птиц, сколько птиц
Здесь на каменных скатах,
Голубых небылиц,
Голенастых, зобатых!

Виден ящериц рой
Золотисто-зеленых,
Словно влаги морской
Стынут брызги на склонах.

Мы кидаем плоды
На ходу арапчатам,
Что сидят у воды,
Подражая пиратам.

Арапчата орут
Так задорно и звонко,
И шипит марабут
Нам проклятья вдогонку.

А когда на пески
Ночь, как коршун, посядет,
Задрожат огоньки
Впереди нас и сзади;

Те красней, чем коралл,
Эти зелены, сини…
Водяной карнавал
В африканской пустыне.

С отдаленных холмов,
Легким ветром гонимы,
Бедуинских костров
К нам доносятся дымы.

С обвалившихся стен
И изгибов канала
Слышен хохот гиен,
Завыванья шакала.

И в ответ пароход,
Звезды ночи печаля,
Спящей Африке шлет
Переливы рояля.


Другие переводы: