• Язык:
    Чешский (Čeština)

V knihovně

В библиотеке

Ach, žluté svazky po stěnách

v knihovně večer v tiché chvíli,

myšlenky a ten šedý prach

jak narkosa mne omámily.

Dál nelze čisti.... Divná věc —

či přelud práci přerušil mi?
V procesu dávném «Gilles de Retz»

květ leží s lístky sežloutlými.

Je protkán sítí bledých žil,

ač suchý, přece v knize voní.
To milenec as položil
před časem tenhle kvítek do ní.

Na tváři ještě stopy měl

rtů rudých, jež jak oheň plály,

však výraz očí otupěl,

že krůtě chladnými se zdály.

A jistě vášeň ďábelská

se v jeho duši probudila,

a kvítek — dárek lásky snad —

do knihy hříchu založila.

A pak, ve stínu sloupoví,

v té noci, plné divné krásy,
či výkřik slyšel vábivý,
a koho uviděl tam asi?

Ach, kolik v lásce tajemství,

jak mučí hrobka ztrouchnivělá!
A tady v knize, zdá se mi,

krev mnohou stránku potřísnila.

Trn všude růže provází,

života břímě brzy znaví.
Však co je po tom čtenáři!
Ten — jako čas — se nezastaví.

Mé sny jsou čisty — kdos však ty,

ty, vrahu, tolik záhadný mi?
O, chagrinové hřbety knih,

ó, svazky s listy sežloutiými!

Другие переводы:


А вот еще:

Manlius

Manlius was thrown down, / The ruling few preserved their wealth, / Their power remains as dour, / As the Tarpeian Rock itself. / / Like the waves Rome was roughing, / Cries were cutting through the gloom, / But the man was gently laughing, / Falling down to meet his doom. / / ...

She

I know a woman, full of silence, / Her bitter weariness from words, / Dwells in mysterious, blinking eyelids / Their widened pupils, secret worlds. / Her soul is greedily wide open / To copper music of sweet verse. / To life, that’s worldly, pleasant often, / She’s deaf and...

The Red Sea

Greetings, Red Sea, shark soup, / Negro bath, sand cauldron! / Like stone cactus flowers / limestone, not moss, blooms on your cliffs. / / Sea-monsters swept up by the tide lie dying / in anguish, out on your islands / in the burning sand: octopi, tritons, swordfish. / / From Afr...

The Sick Man

Only one thing torments my delirium: / how certain sharp lines go on for ever, / and a bell rings and rings and rings / like a clock marking off eternity. / / Just so, after death, / eyes stare into darkness / (the agonized hope of resurrection) / trying to see familiar visions. / ...

Offensive

This country could have been paradise: / it’s a den of fire. / We've been advancing for four days, / we’ve not eaten for four days. / / In this strange, bright hour / we don’t need earth’s bread: / the Lord’s Word / is better nourishment. / / The b...

The Cathedral at Padua

Marvellous, and sad - yes, that’s what this temple / is - a joy, a temptation, a threat. / Eyes exhausted with desire / bum in the slits of confessional windows. / / The organ melody rises, falls, / then swells fuller and more terrible, / like blood in dark church-granite veins ...