• Язык:
    Чешский (Čeština)

V knihovně

Ach, žluté svazky po stěnách
v knihovně večer v tiché chvíli,
myšlenky a ten šedý prach
jak narkosa mne omámily.

Dál nelze čisti.... Divná věc —
či přelud práci přerušil mi?
V procesu dávném «Gilles de Retz»
květ leží s lístky sežloutlými.

Je protkán sítí bledých žil,
ač suchý, přece v knize voní.
To milenec as položil
před časem tenhle kvítek do ní.

Na tváři ještě stopy měl
rtů rudých, jež jak oheň plály,
však výraz očí otupěl,
že krůtě chladnými se zdály.

A jistě vášeň ďábelská
se v jeho duši probudila,
a kvítek — dárek lásky snad —
do knihy hříchu založila.

A pak, ve stínu sloupoví,
v té noci, plné divné krásy,
či výkřik slyšel vábivý,
a koho uviděl tam asi?

Ach, kolik v lásce tajemství,
jak mučí hrobka ztrouchnivělá!
A tady v knize, zdá se mi,
krev mnohou stránku potřísnila.

Trn všude růže provází,
života břímě brzy znaví.
Však co je po tom čtenáři!
Ten — jako čas — se nezastaví.

Mé sny jsou čisty — kdos však ty,
ty, vrahu, tolik záhadný mi?
O, chagrinové hřbety knih,
ó, svazky s listy sežloutiými!


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «В библиотеке» на Чешский язык.

В библиотеке

М. Кузмину

О, пожелтевшие листы
В стенах вечерних библиотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!

Мне нынче труден мой урок.
Куда от странной грезы деться?
Я отыскал сейчас цветок
В процессе древнем Жиль де Реца.

Изрезан сетью бледных жил,
Сухой, но тайно благовонный…
Его, наверно, положил
Сюда какой-нибудь влюбленный.

Еще от алых женских губ
Его пылали жарко щеки,
Но взор очей уже был туп,
И мысли холодно-жестоки.

И, верно, дьявольская страсть
В душе вставала, словно пенье,
Что дар любви, цветок, увясть
Был брошен в книге преступленья.

И после, там, в тени аркад,
В великолепьи ночи дивной
Кого заметил тусклый взгляд,
Чей крик но слышался призывный?

Так много тайн хранит любовь,
Так мучат старые гробницы!
Мне ясно кажется, что кровь
Пятнает многие страницы.

И терн сопутствует венцу,
И бремя жизни — злое бремя…
Но что до этого чтецу,
Неутомимому, как время!

Мои мечты… они чисты,
А ты, убийца дальний, кто ты?!
О, пожелтевшие листы,
Шагреневые переплеты!


Другие переводы: