• Язык:
    Чешский (Čeština)

Pohádka

Сказка

Tam, kde své zuby cenila skála,

co řeka Elizabet protékala,

na samém kraji stál veliký hrad.

Na jeho cimbuří, na jeho střílny

sedali vyhublí ptáci divní,

přilétli krákat a prorokovat.

A dole pod hradem, pod branou jeho
byl brloh draka šestinohého,

drak s rezavou srstí bydlel v něm.

Hospodář sám byl černý, jak z dehtu,

a dlouhé drápy měl místo nehtů,

ocas vždy schovával pod pláštěm.

Skromný byl, třebas jak medvěd nežil,

sousedé věděli ihned, oč běží:

že to byl dočista ďábel sám.

Taky však oba sousedé jeho

měli v sobě cos podezřelého:

vlkodlak s hyenou bydleli tam.

Jednou si vyšli do širého světa,

vyli u řeky Elizabeta

a potom začali domino hrát.

Zatím čas ubíhal, ubíhal stále,

že vzklíčilo z kopřivy semínko malé,

a kopřiva vyrostla jako ten hrad.

To bylo dřív, než Adam vstal z hlíny,

byl na nebi Brahma, bůh docela jiný,

skrz prsty se díval na celou zem.

Tak pěkně se žilo a neznali bolu.

Jednou však v noci se vyspali spolu

hyena s havranem — vlkodlakem.

A podivné dítě pak spolu měli:

nebyl to pták ani kocour celý,

do spolku hned jako třetí byl vzat.

Sebrali se, jak zvyklí už byli
nad řekou zase líbezně vyli

a potom začali domino hrát.

A hráli a hráli a hráli den celý

jakoby přestat neuměli
ztřeštění už a udýchaní.

Jenomže synek to vyhrál všecko:

bezednou starou od piva bečku,

a ještě i pole i zámek s ní.

Nadul se, vykřikl na všecky strany:

«Kliďte se, vy už tu nejste pány!

Nechci se dělit nikterak!

Jen pro svou dobrou starou mámu

nechám zatím tuhletu jámu,

tam, kde svůj brloh míval drak.»

Večer po břehu Elizabeta
jel černý kočár do širého světa,
a v něm starý ďábel se odtud vez.

A za ním táhli ostatní známí,

ustaraní a nemocní sami,

kašlali, vyli přes celý les.

Někdo tam vzdychal, zlobil se, hádal,

ale už tenkrát se narodil Adam,
Adam se narodil v onen čas,

bůh Adama a Evu spas!

Другие переводы:

  • Литовский
    Гинтарас Патацкас
    Pasaka

А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...