• Язык:
    Чешский (Čeština)

Prsten

Prstýnek pustila dívčina
do studně, studánky temné,

lehké své prsty prostřela

k pramenům hlubin země.

«Vrať mi, studánko, prsten můj,

rudý v něm ceylonský rubín,

co by s ním dělali Tritoni,

hejna tvých bledých Undin?

Ztemněla vodní hlubina,

odpověď zašuměla:
«Prsten tvůj zalíbil se nám

teplotou lidského těla.»

«Milý můj, láskou umučen,

k vodní se hladině skloní,
horké své ruce v ní ponoří,
slzy mu skanou do ní.»

Z vody se vynořil bledý zjev
zelených Tritonů, Undin:
«že je tak rudý jak lidská krev,
zalíbil se nám trůj rubín.

«Milému láska je modlitbou,

lásce jen žije můj milý,

poprosím — břitvou ocelovou

otevře svoje žíly.»

«Prsten tvůj musí divnou moc mít,

tvým steskem být posvěcený,

že mužskou ho láskou chceš vykoupit,

pokladem klamné ceny.»

«Rubín plá rudě víc nežli krev

a zlato víc svítí než tělo.
A lásku až do dnešního dne

já pochopit neuměla.»

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Перстень» на Чешский язык.

Перстень

Уронила девушка перстень
В колодец, в колодец ночной,
Простирает легкие персты
К холодной воде ключевой.

— Возврати мой перстень, колодец,
В нем красный цейлонский рубин,
Что с ним будет делать народец
Тритонов и мокрых ундин? —

В глубине вода потемнела,
Послышался ропот и гам:
— Теплотою живого тела
Твой перстень понравился нам. —

— Мой жених изнемог от муки
И будет он в водную гладь
Погружать горячие руки,
Горячие слезы ронять. —

Над водой показались рожи
Тритонов и мокрых ундин:
— С человеческой кровью схожий,
Понравился нам твой рубин. —

— Мой жених, он живет с молитвой,
С молитвой одной о любви,
Попрошу, и стальною бритвой
Откроет он вены свои. —

— Перстень твой наверно целебный,
Что ты молишь его с тоской,
Выкупаешь такой волшебной
Ценой, любовью мужской. —

— Просто золото краше тела
И рубины красней, чем кровь,
И доныне я не умела
Понять, что такое любовь.


Другие переводы: