• Язык:
    Польский (Polska)

Mądry czart

 Mój mądry Czart, kumpel oddany,
Wyśpiewał mi w piosence to:
„Marynarz nocą mijał skały,
A nastał świt, poszedł na dno.

Wokół piętrzyły fale-ściany,
Spadały i wznosiły znów,
Przed nim zaś szła, bielsza od piany,
Miłość, której nie trzeba słów.

On słyszał zew, kiedy tam pływał:
„O, wierz mi, nie zawiodę cię”...
Jednakże zważ - Czart upominał -
On skoro świt spoczął na dnie”.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Умный дьявол» на польский язык.

Умный дьявол

Мой старый друг, мой верный Дьявол,
Пропел мне песенку одну:
— Всю ночь моряк в пучине плавал,
А на заре пошел ко дну.

Кругом вставали волны-стены,
Спадали, вспенивались вновь,
Пред ним неслась, белее пены,
Его великая любовь.

Он слышал зов, когда он плавал:
«О, верь мне, я не обману»…
Но помни, — молвил умный Дьявол, —
Он на заре пошел ко дну.


Другие переводы: