• Язык:
    Польский (Polska)

Średniowiecze

Средневековье

Patrol już znikł, brzęcząc mieczami,
Mnich głupi przekradł się do miłej.
Nad strzelistymi zaś dachami
Coś nieznanego przyczaiło.

Nas to nie rusza, posprzeczamy
Ze strażą wierną Władcy gniewu,
Pachnie gwiazdami i morzami
Twój płaszcz szeroki, Genoveva.

Pamiętasz, jak stała przed nami
Świątynia, czerniejąca w mroku,
A nad mrocznymi ołtarzami
Płonęły znaki miłe oku.

Podniosły i granitoskrzydły
Gmach zabezpieczał gród nasz senny,
Śpiewały w nim młoty i piły,
W nocy trudzili się masoni.

Ich słowa skąpe, lecz dorzeczne,
Myśli błąkają się w przestrzeni.
Tajniki znane im odwieczne,
Jak gmach świątyni wznieść z kamieni.

Całując próg o pięknym wzorze
I czyniąc przyklęk na tym progu,
Prosiliśmy w wielkiej pokorze
Błogosławieństwa dla nas obu.

A Wielki Mistrz, w czcigodnym stroju,
Z niwelatorem stał wśród wrzawy
I szepnął: „Proszę iść w pokoju,
My Belzebuba zwyciężamy”.

Dopóki oni są na świecie
I tworzą święte prawo siewu,
Śmiało możemy żyć jak dzieci
I kochać siebie, Genoveva.

А вот еще:

By the fireplace

The shadows gathered... The fire dwindled, / Standing alone, he gazed through the window, / / Arms folded, eyes fixed on the distance, / He spoke of his sadness with bitter persistence: / / "I’ve entered the depths of the lands yet unknown, / My caravan moved eighty days in a...

Hyena

Over the reeds of the tardy Nile, / Where only butterflies and birds / Are found, hides a forgotten tomb / Of a culpable but enchanting queen. / / The nightly mist carries its own deceit, / The moon rises, as a sinful siren, / A pale fog streaks through, / And from a cave, skulks a ...

The Sick Man

In my delirium, only the endlessness / Of some sharp lines plagues me, / And the bell incessantly tolls / As a clock, striking eternity. / / It seems to me, that after death it’s how, / With an agonising hope of resurrection, / The eyes get fixed on the surrounding murk, / See...

Childhood

As a child, I liked big, / Honey-scented meadows, / Groves, dry grass, / And in the grass, bovine horns. / / Every wayside shrub shouted / To me: "I’m playing with you, / Pass me by carefully / And you shall know who I am!" / / Only the savage autumn wind, / Howling, wo...

African Night

Midnight descended, impenetrable darkness, / Only the river glistens from the moon, / And across the river, an unknown tribe, / Lighting its fires, makes noise. / / Tomorrow we shall meet and find out / Who is to become the ruler of these parts; / They are helped by a black stone, / ...

Giraffe

Your eyes look at me with especial sadness today, / Your arms give the knees an especially fragile embrace. / Now listen, along Lake Chad’s shore, far away, / An exquisite giraffe makes its pace. / / He’s gracefully slender, with heavenly joy he is blessed, / His skin is ado...