• Язык:
    Польский (Polska)

Średniowiecze

Patrol już znikł, brzęcząc mieczami,
Mnich głupi przekradł się do miłej.
Nad strzelistymi zaś dachami
Coś nieznanego przyczaiło.

Nas to nie rusza, posprzeczamy
Ze strażą wierną Władcy gniewu,
Pachnie gwiazdami i morzami
Twój płaszcz szeroki, Genoveva.

Pamiętasz, jak stała przed nami
Świątynia, czerniejąca w mroku,
A nad mrocznymi ołtarzami
Płonęły znaki miłe oku.

Podniosły i granitoskrzydły
Gmach zabezpieczał gród nasz senny,
Śpiewały w nim młoty i piły,
W nocy trudzili się masoni.

Ich słowa skąpe, lecz dorzeczne,
Myśli błąkają się w przestrzeni.
Tajniki znane im odwieczne,
Jak gmach świątyni wznieść z kamieni.

Całując próg o pięknym wzorze
I czyniąc przyklęk na tym progu,
Prosiliśmy w wielkiej pokorze
Błogosławieństwa dla nas obu.

A Wielki Mistrz, w czcigodnym stroju,
Z niwelatorem stał wśród wrzawy
I szepnął: „Proszę iść w pokoju,
My Belzebuba zwyciężamy”.

Dopóki oni są na świecie
I tworzą święte prawo siewu,
Śmiało możemy żyć jak dzieci
I kochać siebie, Genoveva.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Средневековье» на польский язык.

Средневековье

Прошел патруль, стуча мечами,
Дурной монах прокрался к милой,
Над островерхими домами
Неведомое опочило.

Но мы спокойны, мы поспорим
Со стражами Господня гнева,
И пахнет звездами и морем
Твой плащ широкий, Женевьева.

Ты помнишь ли, как перед нами
Встал храм, чернеющий во мраке,
Над сумрачными алтарями
Горели огненные знаки.

Торжественный, гранитнокрылый,
Он охранял наш город сонный,
В нем пели молоты и пилы,
В ночи работали масоны.

Слова их скупы и случайны,
Но взоры ясны и упрямы,
Им древние открыты тайны,
Как строить каменные храмы.

Поцеловав порог узорный,
Свершив коленопреклоненье,
Мы попросили так покорно
Тебе и мне благословенья.

Великий Мастер с нивелиром
Стоял средь грохота и гула
И прошептал: «Идите с миром,
Мы побеждаем Вельзевула».

Пока они живут на свете,
Творят закон святого сева,
Мы смело можем быть как дети,
Любить друг друга, Женевьева.


А вот еще:

We are handsome, we are mighty…

We are handsome, we are mighty, / Kings of Kingdoms full of youth, / Like the clouds we are flying / Over mirages and truth. / / As a start, we'll raise a temple, / In eternal dance and song, / Let us take a heady purple / In the windows at a dawn. / / Windows in irradiation /...

Masquerade

In corridors dead-locked and halls like the deserts / Hilarious masks today gathered together, / With flowers the chambers entwined and the closets / Wild dances have stormed like the autumnal weather. / / The Moons with the dragons have wandered embracing, / The vases Chinese trashed a...

The games

Council's kind, on a bloody arena / for the third day the games are not over, / and completely got crazy hyenas, / breathe with ancient spite anacondas. / / And the elephants, bears and tigers / drunk of blood, battlers ready for sparrings, / bull is strong and experienced fighter - /...

My Thoughts

Why did they come to me my thoughts together? / Like thieves at night in gloomy dusk of suburbs, / Like kites they grim and sinister, they whether / are here for the vengeance fierce and savage? / / The hope has left, the dreams have fleed forever, / My eyes have opened in a great excit...

In the skies

Days have flashed in the golden inflame, / And she-bear was fleeing at night, / Overtake her, prince, overtake, / Lasso her, to the saddle her try. / / Lasso her, to the saddle her try / To strap, in the blue tower at home / Point out at she-bear-night / To your giant Herculean dog....

Recollection

Out at sea, at noon, / sparks dance and the sun glows, / and the bird that's flown too far / sobs with speechless eyes. / / The green sea lured her out, / covered her eyes with mist, / and now she must fly and fly / to the end, high over the silent sea. / / Whimsical whirlwinds...