• Язык:
    Латышский (Latviešu)
Источник:

Gredzens

Akā iekrita meitenes gredzens,
Tas naksnīgā ūdenī grimst,
Nava avota dzelmājā redzams,
Un gaisīgie pirksti ļimst.

„Manu gredzenu atdod, aka,
Tam – ceilonas rubīns dzilgs,
Kam tas dzelmē vajadzīgs, saki –
Slapjās undīnes, tritoni vilks?

Atskan ņurdieni, murdoņa dīva,
Akas dziļumā ūdens tumst:
„Dēļ šī miesas siltuma dzīvā
Tavs gredzens tā patīk mums.”

„Cieš mans līgavainis no mokām,
Drīz gredzenu meklēt viņš ies,
Gremdēs ūdenī karstās rokas,
Karstas asaras akā lies.”

Lūk, jau purnus virs ūdens bāza
Slapjo undīņu, tritonu cilts:
„Ir šim rubīnam asiņu krāsa,
Tas mums patīk – sarkans un silts.”

„Lūdz mans līgavainis tik vienu,
Par mīlu viņš lūdzas arvien,
Ja es palūgšu – pārgriezīs vēnu
Ar nazi sev kādu dien.”

„Ja tik stipra tev gredzena griba,
Laikam dziedē tas, bezgala vērts,
Ja ar vīrieša mīlestību –
Par tādu cenu to pērc.”

„Zelts – par miesu daiļāka rota,
Rubīns košāks par asinīm,
Tikai mīlu es nesaprotu,
Man nav zināms par jūtām šīm.”

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Перстень» на латышский язык.

Перстень

Уронила девушка перстень
В колодец, в колодец ночной,
Простирает легкие персты
К холодной воде ключевой.

— Возврати мой перстень, колодец,
В нем красный цейлонский рубин,
Что с ним будет делать народец
Тритонов и мокрых ундин? —

В глубине вода потемнела,
Послышался ропот и гам:
— Теплотою живого тела
Твой перстень понравился нам. —

— Мой жених изнемог от муки
И будет он в водную гладь
Погружать горячие руки,
Горячие слезы ронять. —

Над водой показались рожи
Тритонов и мокрых ундин:
— С человеческой кровью схожий,
Понравился нам твой рубин. —

— Мой жених, он живет с молитвой,
С молитвой одной о любви,
Попрошу, и стальною бритвой
Откроет он вены свои. —

— Перстень твой наверно целебный,
Что ты молишь его с тоской,
Выкупаешь такой волшебной
Ценой, любовью мужской. —

— Просто золото краше тела
И рубины красней, чем кровь,
И доныне я не умела
Понять, что такое любовь.


Другие переводы: