• Язык:
  Польский (Polska)

Słowo

Слово

W owym dniu, kiedy nad światem nowym
Bóg pochylał Swoją Świętą twarz,
Słońce wstrzymywano tylko Słowem,
Słowem rujnowano mury miast.

Orzeł nie podrywał się do lotu,
Księżyc z gronem gwiazd ze strachu bladł,
Kiedy Słowo, niczym płomień złoty,
Przepływało przez wysoki świat.

W niskim świecie były liczby mniejsze,
Jak bydlęta z oswojonych stad,
To dlatego, że w odcieniach sensu
Najmądrzejsza z liczb ustala ład.

Patriarcha siwy, który w ręku
Władzę miał, by złu postawić mur,
Nie odważył zwrócić się do dźwięku,
Laską kreślił w piasku liczby wzór.

Zapomnieliśmy, że oświecone
Tylko Słowo pośród ziemskich trwóg,
W ewangelii od świętego Jana
Powiedziane też - Słowo to Bóg.

Odrzuciliśmy go, życiem marnym,
Nie umiejąc doń powrócić znów
I, jak pszczoły w ulu obumarłym,
Wstrętnie cuchną truchła martwych słów.

Другие переводы:

 • Английский
  Евгений Бонвер
  The Word
 • Александр Шаумян
  The Word
 • Дон Магер
  The Word
 • Бартон Раффел, Алла Бураго
  The Word
 • Алексей Романовский
  The Name
 • Дуглас Мессерли
  Words
 • Венгерский
  Иштван Бака
  Az ige
 • Испанский
  Хосе Матео, Ксения Дьяконова
  La palabra
 • Хорхе Бустаманте Гарсия
  La palabra
 • Итальянский
  Амедео Анелли
  La parola
 • Китайский
  Хан Ли
  词语
 • Литовский
  Гинтарас Патацкас
  Žodis
 • Немецкий
  Натка-Хатифнатка
  Das Wort
 • Эрик Бёрнер
  Das wort
 • Ирмгард Вилле
  Das Wort
 • Польский
  Лежек Энгелькинг
  Słowo
 • Словацкий
  Ян Квапил
  Slovo
 • Украинский
  Наталия Горишная
  Слово
 • Максим Стриха
  Слово
 • Белорусский
  Василий Зуёнок
  Слова

А вот еще:

Death

Gentle, pale, in ashen-white attire / Thou appeared with caressing eyes. / Thou was different when I met thee prior / In swords' clang, in trumpet battle cries. / / And thou seemed to be a golden-drunk who, / Having bared a sparkling breast in spate, / In the midst of bloody war fog, ...

Clever Devil

My old best friend, my faithful Devil, / Sang me a ditty of his own: / "All night a sailor held sea level, / But at the dawn he sank like stone. / / The waves like walls stood all around, / They fell then raised white crests again, / His great love passed, before he drowned, / ...

A Book Reader

Book reader, I too wanted to locate / My calm bliss in humility of conscience, / And I adored them, those strange paths, innate, / Where there's no hope and there is no remembrance. / / To ever swim along the brooks of lines, / To enter straits of chapters with impatience, / And to ob...

The Giraffe

Today, I see your glance is especially sad, / Your hands - especially thin, holding your knees. / Listen: far, far away, on Lake Chad, / Roams an exquisite giraffe. / / A slender, blissful grace is given him, / A magical design adorns his hide, / Which only the moon dares to rival, / ...

Giraffe

Today I can see that your eyes are especially sad, / And the arms, that are hugging your knees, are so gentle, my love. / Just listen, in a faraway land by a lake called the Chad, / Wanders an elegant giraffe. / / His elegant body is shining in afternoon heat. / It's covered with a...

Giraffe

Today, I see, you look especially sad, / your arms embracing your knees and especially thin. / Listen: far, far away round Lake Chad / wanders an elegant giraffe. / He is graceful, shapely and languid, / divine gifts - a magical pattern for his skin / that only the moon dares to compete ...