• Язык:
  Польский (Polska)

Słowo

W owym dniu, kiedy nad światem nowym
Bóg pochylał Swoją Świętą twarz,
Słońce wstrzymywano tylko Słowem,
Słowem rujnowano mury miast.

Orzeł nie podrywał się do lotu,
Księżyc z gronem gwiazd ze strachu bladł,
Kiedy Słowo, niczym płomień złoty,
Przepływało przez wysoki świat.

W niskim świecie były liczby mniejsze,
Jak bydlęta z oswojonych stad,
To dlatego, że w odcieniach sensu
Najmądrzejsza z liczb ustala ład.

Patriarcha siwy, który w ręku
Władzę miał, by złu postawić mur,
Nie odważył zwrócić się do dźwięku,
Laską kreślił w piasku liczby wzór.

Zapomnieliśmy, że oświecone
Tylko Słowo pośród ziemskich trwóg,
W ewangelii od świętego Jana
Powiedziane też - Słowo to Bóg.

Odrzuciliśmy go, życiem marnym,
Nie umiejąc doń powrócić znów
I, jak pszczoły w ulu obumarłym,
Wstrętnie cuchną truchła martwych słów.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Слово» на польский язык.

Слово

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.


Другие переводы:

 • Английский
  Евгений Бонвер
  The Word
 • Эдуард Лефинов
  The Word
 • Дон Магер
  The Word
 • Бартон Раффел, Алла Бураго
  The Word
 • Алексей Романовский
  The Name
 • Дуглас Мессерли
  Words
 • Владимир Марков, Меррилл Спаркс
  The Word
 • Александр Шаумян
  The Word
 • Венгерский
  Иштван Бака
  Az ige
 • Испанский
  Хорхе Бустаманте Гарсия
  La palabra
 • Хосе Матео, Ксения Дьяконова
  La palabra
 • Итальянский
  Амедео Анелли
  La parola
 • Китайский
  Хан Ли
  词语
 • Литовский
  Гинтарас Патацкас
  Žodis
 • Немецкий
  Наталия Путилина
  Das Wort
 • Ирмгард Вилле
  Das Wort
 • Эрик Бёрнер
  Das wort
 • Польский
  Лежек Энгелькинг
  Słowo
 • Словацкий
  Ян Квапил
  Slovo
 • Украинский
  Максим Стриха
  Слово
 • Наталия Горишная
  Слово
 • Белорусский
  Василий Зуёнок
  Слова

А вот еще:

Nature

How tranquil is this little mountain lake / It's filled with water like a cup / Bamboo looks just like little houses / And trees above - a sea of roofs. / / Yet cliffs are sharp, encroached like pagodas / Among the flowers they rise / Eternal nature always learns from us - / ...

The road

I stared at the unfolding road, / Beneath the shadow of grand oaks, - / Such a familiar old road, / Surrounded by flower fence. / / The evening fog starts slowly setting, / Uneasy sadness brings me tears, / When every pebble on this road / Seems so familiar and dear. / / ...

Three wives of a Mandarin

Lawful wife / There is still some wine left in the chalice, / And the plate that's served is nests of the swallows. / Since the birth of time, the legal spouse / Is respected by her mandarin-husband. / / Concubine / There is still some wine left in the chalice, / And the plate ...

Happiness

My sailing boat, crafted of redwood, is swift, / My flute is carved out of jasper. / / With water a stain is removed from the silk, / With wine - the worries and heartache. / / And if you're the owner of swift little boat, / The wine and a beautiful woman... / / What else ...

Union

The moon climbs graciously the evening heavens, / And there affectionately rests her beauty. / / The evening breeze is canvassing the lakeshore, / To spread the kisses to the happy water. / / Oh, how heavenly would be a union / Of people who are destined for each other. / / Yet ...

Wanderer

Wanderer, far from his homeland, / You are poor and you are alone, / For the time, deprived of listening / To the music of mother tongue. / / Yet here nature is so magnificent, / That you're not entirely lost. / Singing birds on the trees around you - / Would you call it a fo...