• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Káprázat

Ослепительное

Karszékembe ereszkedem,
És eltakarva a szemem,
Soká, nagyon soká sirok még,
Idézve az estéket ott,
Hol nem gyötörtek «tegnapok»,
S nem nyomasztott a kötelesség;

S idézem a tenger fokát,
S hol a magányos ciprus állt,
S jóságos Husszein barátom,
Amint nyugalmasan mesél,
Ha már leszállt a sûrü éj,
S a ciprust, kert tavát se látom.

S Bagdad hatalma újra él,
És Szindbád új utakra kél,
Vad démonokkal száll vitába,
S Egyiptom földjérõl hajók
Indulnak, mind kinccsel rakott,
Baszra csodás-szép városába.

Kereskedõi módosak,
De nem, nem a haszon miatt
Járják a pusztát és a tengert;
Ó, Rok madár, te nagy talány,
Nem messzi szigeted talán,
Amely vezérlõ csillaguk lett?

Vezetted a hajósokat,
Dzsinn- és toportyánlakta vad
Barlangokba — sérelmük õsi;
S mentek hidakon át, szelid
Bokrok közt Harun-al-Rasid
Víg lakomáján elidõzni.

A tiéd voltam valaha,
Alázatos zarándok a
Nyugalmas és kegyes vidéken;
Ahol Husszein fogadott,
Kertekben rózsalugasok,
Szmirnában — réges-régi révben.

Valamikor… Uram, ma, ím,
Mily tiszták s kínzók álmaim!
Csak üssetek sebet szivembe!
Karszékembe ereszkedem,
És eltakarva a szemem,
Siratlak téged, ó, Levante!


А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your gaze is especially sad; / Your hands are especially slender, encircling your knees. / But listen to this: far away, far away, near Lake Chad / A giraffe paces elegantly. / / A figure of grace and a lifetime of bliss are his boon, / And a magical pattern adorns...

Giraffe

This evening the look in your eyes is especially sad, / And your arms are especially vine-like entwining your calf. / So listen to me: far away, on the shores of Lake Chad / There roams an exquisite giraffe. / / He is gracefully slender and gifted with bliss from within, / And none on ...

Elephant Calf

My love to you is now a little calfy, / An elephant born in Berlin or Paris / Who tramples with his feet that are all water / About the rooms of a managerie owner. / / Don't try to offer him French buns or bagels, / Don't try to offer him large heads of cabbage / For he can only eat a...

The Sixth Sense

It's priceless - wine, that falls in love with us, / And bread, that sits for us in oven, - priceless treasure, / And priceless is a woman that, at last, / After all torments, we possess for pleasure. / / But what to do with clear light of dawn, / When sky's, like heaven, peaceful, deep...

Manlius

Manlius was thrown down, / The ruling few preserved their wealth, / Their power remains as dour, / As the Tarpeian Rock itself. / / Like the waves Rome was roughing, / Cries were cutting through the gloom, / But the man was gently laughing, / Falling down to meet his doom. / / ...

She

I know a woman, full of silence, / Her bitter weariness from words, / Dwells in mysterious, blinking eyelids / Their widened pupils, secret worlds. / Her soul is greedily wide open / To copper music of sweet verse. / To life, that’s worldly, pleasant often, / She’s deaf and...