• Язык:
    Польский (Polska)

Przedwieczorną, cichą porą...

Przedwieczorną, cichą porą, nad rzeczułką już uśpioną,
Pełen myśli niewesołych, opuszczony, chodzę sam.
Niczym zjawa nocna, błąkam, przyjaciela tu nie spotkam,
        Samotności dreszcze mam.

Znów zjawiły się marzenia, duszy dawne utrapienia
Z nową siłą, z nową złością pod ich wpływem w piersi wrze.
Z nimi zakończyłem sprawę, serce też ich znać nie chciało.
        Ale one gniotą je.

Nie, już dosyć tych przykrości, więcej też słodkiej ufności
Nie chcę, w beznadziei także nie chcę znaleźć się na dnie
Przeszłość idzie w zapomnienie, teraźniejszość w pogardzenie.
        Siódme niebo czeka mnie.

Lecz dążenia te skazane, skrzydła ciasno powiązane
Unieść mnie już nie potrafią z obrzydliwych ziemskich sfer.
Podobnie jak me marzenia i poprzednich lat strapienia
        Wytrącają z rąk mych ster.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Я вечернею порою над заснувшею рекою…» на польский язык.

Я вечернею порою над заснувшею рекою…

Я вечернею порою над заснувшею рекою,
Полон дум необъяснимых, всеми кинутый, брожу.
Точно дух ночной, блуждаю, встречи радостной не знаю,
         Одиночества дрожу.

Слышу прошлые мечтанья, и души моей страданья
С новой силой, с новой злобой у меня в груди встают.
С ними я окончил цело, сердце знать их не хотело.
         Но они его гнетут.

Нет, довольно мне страданий, больше сладких упований
Не хочу я, и в бесстрастье погрузиться не хочу.
Дайте прошлому забвенье, к настоящему презренье.
         И я в небо улечу.

Но напрасны все усилья, тесно связанные крылья
Унести меня не могут с опостылевшей земли.
Как и все мои мечтанья, мои прежние страданья
        Позабыться не могли.


Другие переводы: