• Язык:
    Польский (Polska)

Księżyc nad morzem

Księżyca blask z urwiska już odchodzi,
Przejrzyste morze w złotej pełni trwa,
Piją druhowie w ostrodziobej łodzi,
Gorące wino, wolno i do dna.

I widząc, jak obłoki przepływają
Przez ścieżkę światła z księżycowych stron,
Niektórzy z nich w marzeniach dostrzegają,
Pędzący pociąg bogdychana żon;

Drudzy z nich wierzą - to do rajskich gajów
Odchodzą cienie wiernych Bogu dusz;
Kolejni zaś, bezsprzecznie uważają,
Że to łabędzi białych płynie klucz.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Луна на море» на польский язык.

Луна на море

Луна уже покинула утесы,
Прозрачным море золотом полно,
И пьют друзья на лодке остроносой,
Не торопясь, горячее вино.

Смотря, как тучи легкие проходят
Сквозь-лунный столб, что в море отражен,
Одни из них мечтательно находят,
Что это поезд богдыханских жен;

Другие верят — это к рощам рая
Уходят тени набожных людей;
А третьи с ними спорят, утверждая,
Что это караваны лебедей.


Другие переводы: