• Язык:
    Польский (Polska)

Kochankowie

Любовники

Miłość ich dusz zrodziła się nad morzem,
W dziewiczych, świętych gajach, pośród drzew,
Gdzie nieskalanych najad dźwięczy śpiew,
Z melodią strun, z grą wiatru będąc w sporze.

Czcigodny mag… dziwaczny i surowy
Nieomalże o ludzkiej krasie lic,
Spokojny wzrok, usta nie mówią nic
I krwistej wstążki pas zdobi kędziory.

Kiedy nad wodnym stepem mgła wstawała,
Czcigodny mag odprawiał święty akt,
Gromada gibkich  najad w tańca takt,
Perłowym sznurem brzegiem podążała.

I jednej z nich, uroczej niczym ważka,
Czcigodny mag okazał swoją cześć.
Zapomniał, że uroda może zwieść,
Że otumania rozum krwista wstążka.

Kiedy poranne gwiazdy się przyćmiły,
Zapomniał o swych ślubach wielki mag,
Choć usta jej nie powiedziały „tak”,
To jednak oczy mu nie odmówiły.

Nim karty przeznaczenia się odkryją,
Odeszli z gajów świętych gdzie jest noc
Do miejsca, gdzie ich serc zanikła moc,
Gdzie serca ich miłością jedną żyją.

Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...