• Язык:
    Польский (Polska)

Kochankowie

Miłość ich dusz zrodziła się nad morzem,
W dziewiczych, świętych gajach, pośród drzew,
Gdzie nieskalanych najad dźwięczy śpiew,
Z melodią strun, z grą wiatru będąc w sporze.

Czcigodny mag… dziwaczny i surowy
Nieomalże o ludzkiej krasie lic,
Spokojny wzrok, usta nie mówią nic
I krwistej wstążki pas zdobi kędziory.

Kiedy nad wodnym stepem mgła wstawała,
Czcigodny mag odprawiał święty akt,
Gromada gibkich  najad w tańca takt,
Perłowym sznurem brzegiem podążała.

I jednej z nich, uroczej niczym ważka,
Czcigodny mag okazał swoją cześć.
Zapomniał, że uroda może zwieść,
Że otumania rozum krwista wstążka.

Kiedy poranne gwiazdy się przyćmiły,
Zapomniał o swych ślubach wielki mag,
Choć usta jej nie powiedziały „tak”,
To jednak oczy mu nie odmówiły.

Nim karty przeznaczenia się odkryją,
Odeszli z gajów świętych gdzie jest noc
Do miejsca, gdzie ich serc zanikła moc,
Gdzie serca ich miłością jedną żyją.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Любовники» на польский язык.

Любовники

Любовь их душ родилась возле моря,
В священных рощах девственных наяд,
Чьи песни вечно-радостно звучат,
С напевом струн, с игрою ветра споря.

Великий жрец… страннее и суровей
Едва ль была людская красота,
Спокойный взгляд, сомкнутые уста
И на кудрях повязка цвета крови.

Когда вставал туман над водной степью,
Великий жрец творил святой обряд,
И танцы гибких, трепетных наяд
По берегу вились жемчужной цепью.

Средь них одной, пленительней, чем сказка,
Великий жрец оказывал почет.
Он позабыл, что красота влечет,
Что опьяняет красная повязка.

И звезды предрассветные мерцали,
Когда забыл великий жрец обет,
Ее уста не говорили «нет»,
Ее глаза ему не отказали.

И, преданы клеймящему злословью,
Они ушли из тьмы священных рощ
Туда, где их сердец исчезла мощь,
Где их сердца живут одной любовью.


Другие переводы:


А вот еще:

Leopard

If you do not immediately singe / the whiskers of a slain leopard, / its spirit will pursue the hunter. / A popular Abyssinian belief / The leopard I slew is doing / Sorcery and telling fortunes / In the lonely silent night / Of my rented room. / / People come in and go out, / ...

Star Terror

It was a night of gold, / A night of gold, but moonless, / He ran across the plain, / Fell to his knees, reared up, / Rushed about like a gunshot hare, / And hot tears streamed down / His pitted furrowed cheeks / Into his old man’s billy-goat beard. / Behind him ran his childre...

Anna Comnena

Nervousness lurks in the strange dark, / The emperor’s daughter neglects the court, / She gazes out on the Bosporus fleet / Where it dimly rides the turbulent tide. / / Into the safe and sheltering bay, / The graceful pride of ship prows glide. / But she lowers her gaze, like a ...

Two Roses

In front of golden gates of Eden / Two roses blossomed with much pomp, / But rose is known as passion symbol, / And passion is an earthly romp. / / One rose so gently shows her pink side, / Confused, as maiden by her mate, / The other, purple one, turns crimson, / By passion's flame...

My Weary Soul Has Been Besieged...

My weary soul has been besieged / By the insanely strange sins lately. / She's like a hoary wife, it seemed, / Before her grooms, serene and stately. / / In chambers she's to spin her yarn / And vail her eyes with stern abandon, / Just to control her passion blind, / To tame revolt ...

A Doubt

Here I'm alone in evening hour calm, / I'll only think of you, I feel no qualm. / / I'll take up book but what I'll read is "she", / And soul again is drunk, distraught with thee. / / I'll throw myself on old and creaky bed, / The pillow burns... No, I won't sleep, I'll tr...