Щастие

Счастие

1.

В мечтата бедният е сигурен.
Безсилният очаква мощ.
А пък затворниците мигар не
сънуват рая всяка нощ?
Но няма нищо по-отхвърлено
от скритата в разкош печал.
И за принцесата посърнала
аз всичката си кръв бих дал.

2.

„Искаш ли, клети гърбушко,
ти мястото ми сега?
В радост и страст да се люшкаш
с висока, стройна снага?“
Той ме изгледа полека
с взор навъсен, студен:
„От теб не ща нищо, човеко,
по-далеч само стой от мен.“

3.

С хиляда струни свири всяка
печална лютня. С ни една
щастливата не свири. Чака
отвъд доволството злина.
И онзи, който и проказа
цереше с вяра и със жал,
би предпочел бедняка Лазар
пред влъхвата забогатял.

4.

Та аз не съм грешник, Боже,
не хвърлям блудни слова.
И вярвам, вярвам — не може
да не съзираш това.
Е, мразех безкрайни скърби,
и още съм пълен с плам.
Един ден ти ще загърбиш
душата ми бедна, знам.

5.

В най-светлия и хубав ден —
на Възкресение Христово,
тъй всичко ми се стори ново
и се помислих за спасен.
Насън ранен съзрях се аз.
В прахта лежеше мойта младост.
Заплаках над света тогаз
със сълзи на кипяща радост.

А вот еще:

Polite With Life of Hard Modernity

Polite with life of hard modernity: / Between us two, there is a border, / As all, that makes life's proud grins guaranteed / Is my sole bliss, a cure from boredom. / / My triumph, glory, deeds, so wonderful - / Lost talk, today by fate embezzled, / Ring through my soul, like copper t...

Credo

From where I came is quite beyond me... / Nor do I know for where I’m bound, / When blazing with the flush of victory / I’m in my sparkling garden found. / / And when I’ve had my fill of beauty, / And bored become of roses’ touch, / And when my spirit baulks at...

So Adam grew tired of his dancing and song...

So Adam grew tired of his dancing and song, / By Tree in the Garden he slumbered unknowing. / Above him the stars in the heavens were glowing, / And lilac the shadows o’er meadows did throng, / And sleepy, his spirit above them it hovered, / And all of a sudden by nightmare was bothe...

Olga

"Helga, Helga!" shouted the fighters / In the battlefield and wrestle stage / With their brawny arms, with fierce bright eyes, / Crashing sacra in feral combat rage. / / "Olga, Olga!" screamed the honey-haired / Drevlians inside the burning bath / Scratching walls ...

Drunken dervish

Nightingales in cypress branches and the moon above the lake, / Raven stone, marble stone, drunk till earth began to quake. / Loud song of bottle throat taught me in a sudden gust, / "All the world's a glance of friend's face, all the rest's a shadow cast." / / Long before the d...

The Name

When the earth was watching Lord with tremor / Handling its demanded overhaul, / Name restrained the sun from daily travel, / Name tore down Jericho's wall. / / Eagle's wings went paralyzed entire, / Stars fled to the crescent terrified / When the Name a-swam like salmon fire / In ...