Щастие

Счастие

1.

В мечтата бедният е сигурен.
Безсилният очаква мощ.
А пък затворниците мигар не
сънуват рая всяка нощ?
Но няма нищо по-отхвърлено
от скритата в разкош печал.
И за принцесата посърнала
аз всичката си кръв бих дал.

2.

„Искаш ли, клети гърбушко,
ти мястото ми сега?
В радост и страст да се люшкаш
с висока, стройна снага?“
Той ме изгледа полека
с взор навъсен, студен:
„От теб не ща нищо, човеко,
по-далеч само стой от мен.“

3.

С хиляда струни свири всяка
печална лютня. С ни една
щастливата не свири. Чака
отвъд доволството злина.
И онзи, който и проказа
цереше с вяра и със жал,
би предпочел бедняка Лазар
пред влъхвата забогатял.

4.

Та аз не съм грешник, Боже,
не хвърлям блудни слова.
И вярвам, вярвам — не може
да не съзираш това.
Е, мразех безкрайни скърби,
и още съм пълен с плам.
Един ден ти ще загърбиш
душата ми бедна, знам.

5.

В най-светлия и хубав ден —
на Възкресение Христово,
тъй всичко ми се стори ново
и се помислих за спасен.
Насън ранен съзрях се аз.
В прахта лежеше мойта младост.
Заплаках над света тогаз
със сълзи на кипяща радост.

А вот еще:

I`m dreaming that both of us dead…

I'm dreaming that both of us dead. / We're lying - so peaceful for ever. / Two white heavy coffins of lead / Put down together. / / And when did we say that "enough"? / What for then and what means the trying? / But strange that's not aching my heart, / My heart is not crying. / ...

Unperturbed and indifferent sun contemplated the planet…

Unperturbed and indifferent sun contemplated the planet / There all was infested with terror and eaten by rot, / There rocks in the distance appeared a huge shaggy dog, / There black boiling copper spewed out collapsing volcanoes. / Was the night of the world. / / Unexpectedly rolled i...

Their souls` love had been born beside the sea…

Their souls' love had been born beside the sea, / In sacred groves of virginal naiads, / Whose songs, arguing with the play of wind, / With strings, ring joyfully, eternally. / / Great oracle... the majesty of man / Has never been more strange and more severe, / The closed lips and th...

The Magic Violin

Pretty boy, / you are so merry / and your smile's - so light, so sunny. / Don't you ask me for this passion / that is poison to the worlds. / You don't know, don't know how dreadful / is this Magic Violin, sonny, / And how gloomy is the horror / of the one who strikes the ...

Comfort

He that has been burried / Hears a glorious chime, / Smells the whitest lilies / In his dream beyond time. / / He that in his grave lies / Sees an endless light / As the wings of Seraphs / Shed their snow-flakes bright. / / You are on your death-bed / And your hands are cold....

The Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And your hands are especially frail and your hair especially a mess. / There, there now... Just listen... far, far away, on Lake Chad / Roams a proud and graceful giraffe... / / An exquisite figure and a leisurely life are his boon / ...