• Язык:
    Белорусский (Беларуская)
Источник:

Возера Чад

Озеро Чад

На загадкавым возеры Чад,
Дзе старыя растуць баабабы,
За світальны імчаць далягляд
На разьблёных фелуках арабы.
У лясах ля яго берагоў,
І ў гарах, і ў даліне панурай
Ушаноўваюць дзіўных багоў
Дзевы-жрыцы з эбенавай скурай.

Маім мужам быў магутны правадыр,
Бацькам — Чад найвелічны і ўладны.
Ад мяне адной у час дажджоў кумір
Дар з прыхільнасцю прымаў абрадны.
І казалі, што за ўсіх жанчын
Я святлейшая ў мясцінах гэтых,
І заўжды на шыі быў бурштын,
І заўжды блішчалі бранзалеты.

Моцны целам, духам смелы
Быў чужынец — воін белы, —
Як сапраўдны правадыр.
Сэрца адамкнула дзверы,
І не знала болей меры,
І забыла сэрца мір.
Белы мовіў, што наўрад ці
Ёсць у Францыі багацці,
Роўныя маёй красе,
І як толькі дзень растане,
Больш не ўбачаць нас у стане —
Конь-бербер нас панясе.

Муж мой даганяў нас з лукам,
Прамінаў лясныя нетры,
Пераскокваў праз карчагі,
Плыў праз вусцішныя рэкі —
І смяротным здаўся мукам,
І застаўся злому ветру
Труп шалёнага бадзягі,
Зганьбаванага навекі.

А на хуткім і моцным вярблюдзе,
Патанаючы ў марах аб цудзе,
На ядвабе і шкурах звярыных
Я на поўнач, як птушка, імчала
І дзівосны свой веер ламала
У лятунках аб шчасных хвілінах.
Расхінала я полаг употай
Залатога, як сонца, намёта,
Пазірала ў акно з захапленнем
І глядзела, як танчыць праменне
У блакітных вачах еўрапейца.

А цяпер, як мёртвая смакоўніца,
У якой лісты ўсе абляцелі,
Непатрэбна-нуднай палюбоўніцай
Я, як рэч, пакінута ў Марсэлі.
Ходзячы ў партах нагамі босымі,
Самым гнюсным я слугую ўцехам,
Танчу я між п’янымі матросамі,
І яны бяруць мяне са смехам.
Кволы розум мой бядой зняможаны,
Перад зрокам згаслым свет віруе...
Клікаць смерць? Але ў палях няходжаных —
Муж мой. Ён чакае й не даруе.

Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your eyes are especially sad, / And the arms, that are hugging your knees, are so gentle, my love. / Just listen, in a faraway land by a lake called the Chad, / Wanders an elegant giraffe. / / His elegant body is shining in afternoon heat. / It's covered with a...

Giraffe

Today, I see, you look especially sad, / your arms embracing your knees and especially thin. / Listen: far, far away round Lake Chad / wanders an elegant giraffe. / He is graceful, shapely and languid, / divine gifts - a magical pattern for his skin / that only the moon dares to compete ...

Hyena

By the reeds of Ihe languid Nile / where only butterflies and birds fly, / lies hidden the forgotten grave / of a wicked but enchanting empress. / The dark night bears its illusions. / The moon rises like a sinful siren, / whitish mists swirl around / and a hyena steals from a cave. / ...

Jaguar

I had a strange dream last night: / I dreamed that 1 was gleaming in the sky, / but that life, a monstrous procuress, / had cast me an unkind fate. / I was suddenly turned into a jaguar / and burned with crazed desires, / in my heart was the flame of a menacing fire, / in my muscles th...

Baby Elephant

My love for you is now a baby elephant / who was born in Berlin or Paris / and treads with padded feet / the rooms of the menagerie owner. / Do not offer him French rolls, / do not offer him c abbage slumps, / he can eat just a quarter of a mandarin, / a lump of sugar or a sweet. / D...

The Leopard

If you don't immediately singe the whiskers off n killed / leopard, its spirit will persecute the hunter. / Abyssinian Lore / / The leopard I killed / is up to witc hcraft / and sorcery in my room / in the deep silence of the nights. / People come in and go away, / last of all she...