• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Şeir

У камина

Qaranlıq düşür... Sönməkdə ocaq.
Əli qoynunda tək dayanaraq,

Çox uzaqlara dikir gözünü,
O acı-acı deyir sözünü:

«Qərib ölkələr dərinliyinə
Karvanım getdi düz səksən günə,

Qorxulu dağlar, meşələr, hətta
Qəribə şəhər vardı uzaqda.

Gecələr sükut içində hərdən
Müdhiş ulamaq eşitmişəm mən.

Meşə qırmışıq, cığır salmışıq,
Şirləri görüb mat da qalmışıq.

Olmayıb bizdə qorxan həmin an,
Şiri gözündən almışıq nişan.

Qum altda qədim tapmışam məbəd.
Çay var adıma, ediblər hörmət.

Göllər elində beş tayfa gerçək
Dinlədi məni öz başçısı tək.

Zəifəm indi, ölür həvəsim,
Qəlbim xəstədir, həsrət xəstəsi.

İndi bilmişəm ki, qorxu nədir -
Budur dörd divar qəlbimi didir.

Nə beşatılan, nə də dalğalar
Bu buxovları çətin ki qırar...»

Gizləyib gözdə təntənəsini
Dinləyir qadın onun səsini.

Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Today I see your gaze is especially sad, / And your hands embracing your knees, especially thin. / Listen: far, far away on Lake Chad* / A slender giraffe is grazing. / / Bestowed with the luxury of harmonious grace, / Its skin is decorated in patterns, so magical / That only the shad...

Lake Chad

On mysterious Lake Chad / Among the ancient baobabs / Guided by majestic Arabs / The carved-out feluccas scud / Among the trees along the banks / And from foothills spread with green, / To terrible gods, the maidens chant, / Priestesses with ebony skin. / / I was the wife of a mig...

The Tale of the Kings

"We are the splendid and strong, / Youthful kings, who glide, / Like clouds high in the sky, / Above the mirage of the lands. / / With eternal songs and dances / We erect a new temple. / Let us be drunk with the purple / That surely will stream from its windows. / / A window to...

Masquerade

In barren halls and secluded corridors / Today merry maskers were amassing, / Today in parlors, variegated colors / Like mad whirlwinds, swept through, dancing. / / They snaked about beneath dragons and moons, / Chinese vases were tossed among them, / Torches flamed and lutes strings ...

The Suicide

You let go and breathe deep / With an expectancy of rest, / And for the last time you see / The wallpaper and the carpet. / / From the lip of the patterned goblet / The ruddy wine dribbles; / Painstakingly you wipe it / With a sponge made from coral. / / The shadow of a blush /...

Hyena

Alongside the reeds of the sluggish Nile / Where birds and butterflies flit in the sun, / Lies the forgotten tomb’s rubble / Of a tyrannical and seductive Queen. / / The hazy night spreads deceptions, / White wisps of fog shift through the air / The moon is like a guilt-ridden s...