• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Şeir

Qaranlıq düşür... Sönməkdə ocaq.
Əli qoynunda tək dayanaraq,

Çox uzaqlara dikir gözünü,
O acı-acı deyir sözünü:

«Qərib ölkələr dərinliyinə
Karvanım getdi düz səksən günə,

Qorxulu dağlar, meşələr, hətta
Qəribə şəhər vardı uzaqda.

Gecələr sükut içində hərdən
Müdhiş ulamaq eşitmişəm mən.

Meşə qırmışıq, cığır salmışıq,
Şirləri görüb mat da qalmışıq.

Olmayıb bizdə qorxan həmin an,
Şiri gözündən almışıq nişan.

Qum altda qədim tapmışam məbəd.
Çay var adıma, ediblər hörmət.

Göllər elində beş tayfa gerçək
Dinlədi məni öz başçısı tək.

Zəifəm indi, ölür həvəsim,
Qəlbim xəstədir, həsrət xəstəsi.

İndi bilmişəm ki, qorxu nədir -
Budur dörd divar qəlbimi didir.

Nə beşatılan, nə də dalğalar
Bu buxovları çətin ki qırar...»

Gizləyib gözdə təntənəsini
Dinləyir qadın onun səsini.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «У камина» на азербайджанский язык.

У камина

Наплывала тень… Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
Горько говоря про свою печаль:

«Я пробрался вглубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;

«Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города,

«И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.

«Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.

«Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

«Древний я отрыл храм из под песка,
Именем моим названа река,

«И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

«Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна;

«Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь в четырех стенах;

«Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны…»

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.


Другие переводы: