• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Şeir

У камина

Qaranlıq düşür... Sönməkdə ocaq.
Əli qoynunda tək dayanaraq,

Çox uzaqlara dikir gözünü,
O acı-acı deyir sözünü:

«Qərib ölkələr dərinliyinə
Karvanım getdi düz səksən günə,

Qorxulu dağlar, meşələr, hətta
Qəribə şəhər vardı uzaqda.

Gecələr sükut içində hərdən
Müdhiş ulamaq eşitmişəm mən.

Meşə qırmışıq, cığır salmışıq,
Şirləri görüb mat da qalmışıq.

Olmayıb bizdə qorxan həmin an,
Şiri gözündən almışıq nişan.

Qum altda qədim tapmışam məbəd.
Çay var adıma, ediblər hörmət.

Göllər elində beş tayfa gerçək
Dinlədi məni öz başçısı tək.

Zəifəm indi, ölür həvəsim,
Qəlbim xəstədir, həsrət xəstəsi.

İndi bilmişəm ki, qorxu nədir -
Budur dörd divar qəlbimi didir.

Nə beşatılan, nə də dalğalar
Bu buxovları çətin ki qırar...»

Gizləyib gözdə təntənəsini
Dinləyir qadın onun səsini.

Другие переводы:


А вот еще:

Comfort

He that has been burried / Hears a glorious chime, / Smells the whitest lilies / In his dream beyond time. / / He that in his grave lies / Sees an endless light / As the wings of Seraphs / Shed their snow-flakes bright. / / You are on your death-bed / And your hands are cold....

The Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And your hands are especially frail and your hair especially a mess. / There, there now... Just listen... far, far away, on Lake Chad / Roams a proud and graceful giraffe... / / An exquisite figure and a leisurely life are his boon / ...

The Giraffe

Today I can see that your features are strikingly sad, / Your arms on your knees are as thin as dandelion stalks. / But listen, in far-away lands that surround lake Chad / A graceful giraffe softly walks. / / A slender and delicate beauty he rightfully owns, / And magical ornaments run ...

Me and You

Yes I know, me and you - we aren't alike, / I have come from far away soils, / And it's not the guitar I like, / It's the sound of violent tonsils. / / Its not for the buildings or roads / Not for the dresses or fashion - / I spell out my poems for dragons, / For the clouds, ...

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...