• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Şeir

У камина

Qaranlıq düşür... Sönməkdə ocaq.
Əli qoynunda tək dayanaraq,

Çox uzaqlara dikir gözünü,
O acı-acı deyir sözünü:

«Qərib ölkələr dərinliyinə
Karvanım getdi düz səksən günə,

Qorxulu dağlar, meşələr, hətta
Qəribə şəhər vardı uzaqda.

Gecələr sükut içində hərdən
Müdhiş ulamaq eşitmişəm mən.

Meşə qırmışıq, cığır salmışıq,
Şirləri görüb mat da qalmışıq.

Olmayıb bizdə qorxan həmin an,
Şiri gözündən almışıq nişan.

Qum altda qədim tapmışam məbəd.
Çay var adıma, ediblər hörmət.

Göllər elində beş tayfa gerçək
Dinlədi məni öz başçısı tək.

Zəifəm indi, ölür həvəsim,
Qəlbim xəstədir, həsrət xəstəsi.

İndi bilmişəm ki, qorxu nədir -
Budur dörd divar qəlbimi didir.

Nə beşatılan, nə də dalğalar
Bu buxovları çətin ki qırar...»

Gizləyib gözdə təntənəsini
Dinləyir qadın onun səsini.

Другие переводы:


А вот еще:

There hasn’t been a transformation...

There hasn’t been a transformation / In nature’s poor and simple state, / But wonderful illumination / In boundless beauty’s stirred of late. / / Our feeble human flesh will doubtless / When dawns the hour appear like this, / When out of the enormous darkness / Wit...

Young Elephant

My love for you’s an elephant, just that. / A young one, born in Paris, or Berlin: / He’ll gallivant, with padded feet and flat, / In zoo attendant-rooms and raise a din. / / Don’t give him rolls or any French cuisine: / A cabbage-head to him is not a treat - / He&rs...

My inexpressive days still passes...

My inexpressive days still passes... / My pain is still inside of me / Like falling petals of the roses / Like nightingales die on a tree / / My love is sad but I not wonder / Because I know what it mean - / The poisoned blood still flows under / Her beautiful satiny skin / / ...

I and You

Yes, I come from another country, / To your world I can never belong. / Tinkling guitars cannot please me, / I want a wild desolate song. / / I do not read my verses in drawing-rooms / To black-coats and dresses like shrouds. / I read my verses to dragons, / To the waterfalls and to...

Jaguar

Today I saw the strangest dream, / I dreamed I sparkled in the sky: / But life, the grim Madame, / Had cast bad fate my way. / / I’d been changed into a jaguar, / I burned with mad desires, / My heart flamed dreadful fire, / My muscles shook and shuddered. / / And in a de...

Giraffe

Today I see your gaze is especially sad, / And your hands embracing your knees, especially thin. / Listen: far, far away on Lake Chad* / A slender giraffe is grazing. / / Bestowed with the luxury of harmonious grace, / Its skin is decorated in patterns, so magical / That only the shad...