• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)
Источник:

Aqamemnonun döyüşçüsü

Mənim narahat ürəyim əsər,
Hər şey qorxulu və qəribədir.
Qalıb yaşamaq olarmı əgər,
Zərli yataqda ölübsə Atrid?

Bizə yuxuyla gələn nə vardı-
Bizim arzumuz, həyəcanımız.
Əksini təmiz su tək tapardı
Bu sakit üzdə hər bir anımız.

Gərilmiş əsəb, əzələydi o,
Hər dizində bir nağıl yatardı.
Buludlar qədər gözəl idi o,
Qızıl Mikenə hökmdardı.

Mən nəyəm - qədim küsü zərrəsi...
Güllükdə döyüş baltası oldum.
О ulu rəhbər Atrid öləsi,
Mən ləyaqətsiz qalası oldum.

0 təmiz sular məni çağınr,
Şəfəq sökülür - yenə ittiham.
Belə rəzalət ağırdan ağır,
Hökmdar ölüb, mən yaşayıram.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Воин Агамемнона» на азербайджанский язык.

Воин Агамемнона

Смутную душу мою тяготит
Странный и страшный вопрос:
Можно ли жить, если умер Атрид,
Умер на ложе из роз?

Все, что нам снилось всегда и везде,
Наше желанье и страх,
Все отражалось, как в чистой воде,
В этих спокойных очах.

В мышцах жила несказанная мощь,
Нега — в изгибе колен,
Был он прекрасен, как облако, — вождь
Золотоносных Микен.

Что я? Обломок старинных обид
Дротик, упавший в траву.
Умер водитель народов, Атрид, —
Я же, ничтожный, живу.

Манит прозрачность глубоких озер,
Смотрит с укором заря.
Тягостен, тягостен этот позор —
Жить, потерявши царя!


Другие переводы: