• Язык:
    Грузинский (ქართული)

მთვრალი დერვიში

კვიპაროსებზე ბულბულები, ტბის თავზე მთვარე,
ბევრი ვსვი ღვინო, საამოდ ჩანს ქვიანი არე,
ჩემი გულიდან ხმა მომესმის სიმღერის სხვისი:
“სამყარო - შუქი მეგობრისა, სხვა - ჩრდილი მისი!”

ღვინო შევიტკბე მე განა დღეს ან განა გუშინ,
მე განა გუშინ ან მარტო დღეს ვმღერივარ გულში,
ვმღერივარ მთვრალი ალიონზე, ადრიან დილით:
“სამყარო - შუქი მეგობრისა, სხვა - მისი ჩრდილი!”

მაწანწალა ვარ, უგზო-უკვლოდ განვვლე უდაბნო,
რაც მისწავლია, დავივიწყე მე სამუდამოდ,
მხოლოდ ამ ერთი ლექსის სტროფის სიმღერის მიზნით:
“სამყარო - შუქი მეგობრისა, სხვა - ჩრდილი მისი!”

ჩემს მეგობართა საფლავებთან მივდივარ, ხდება,
მკვდრებს სიყვარულზე შევეკითხო, არა მაქვს ნება?
და სამარიდან საიდუმლოს ამხელს სიკვდილი:
“სამყარო - შუქი მეგობრისა, სხვა - მისი ჩრდილი!”

ტბაში ჩაინთქნენ მთვარის შუქზე ნაკადულები,
კვიპაროსებზე არ გალობენ კვლავ ბულბულები,
ერთი ამღერდა, არ მღეროდა რომელიც დილით:
“სამყარო - შუქი მეგობრისა, სხვა - მისი ჩრდილი!”

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Пьяный дервиш» на грузинский язык.

Пьяный дервиш

Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина.
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,
Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра.
И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
Всё, чему я научился, всё забыл теперь навек,
Ради розовой усмешки и напева одного:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья,
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
На высоких кипарисах замолчали соловьи,
Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!


Другие переводы:


А вот еще:

Yet All But Once

Yet all but once you’ll reminisce of me / And of my world mysterious and thrilling, / The quirky world of songs and fervency, / But among all, unique and undeceiving. / / It could have been yours also, but alas, / It was too much for you, or was too scanty, / I must have ...

Autumn

An orange-red sky... / A gusty wind shakes / The bloody cluster of rowan berries. / I chase the fleeing horse / Past the glass hothouse, / Past the trellises of the old park, / And past the swan pond. / Alongside me runs / My shaggy, red-haired dog, / Who is dearer to me / Than e...

Cain’s Descendants

He didn’t deceive us, that sad, somber spirit / Who wears the morning star as pseudonym / And said: "Shun not the highest gain, nor fear it: / Taste of the fruit and you will equal Him." / / Instantly, for the youth, all roads lay open, / And for old men, all mysteries to know, / ...

The Worker

He’s standing there, beside the glowing furnace, / A small man, probably older than you’d think. / His gaze is peaceful, seems almost submissive / From the way his reddened eyelids blink. / / All his workmates have knocked off - they’re sleeping / But he’s still ...

The Lost Tram

I was walking an obscure route / And abruptly I heard caws of crows, / A distant thunder and a tinkling lute: / A rushing tram was really close. / / How I leapt to its step / Is still a mystery to me. / It left a fiery track beyond itself / Which even in the daylight I could see. ...

The Word

That day when over world newborn / God would reveal his face / Sun could be stopped by word alone / Word could destroy a place / / Hawks dared not to strike their wings / The stars drew closer to the Moon / When as aurora in the skies / A word would drift along / / A number was...