• Язык:
    Польский (Polska)
Источник:

Pogromca zwierząt

Укротитель зверей

...Pąsowa parasolka chińska,
Natarte kredą pantofelki.
[ANNA ACHMATOWA]

Twardy, skupiony i czujny od rana,
Znów do fatalnej przybliżam się kraty.
Za nią tłum zwierząt hartuje pstrokaty,
Czai się, warczy i czeka na pana.

Biczem nad uchem im świsnę — pogromca!...
Łeb swój ze szczerą dziś ugną pokorą
Czy wiarołomną?... Nieważne to, skoro
Krew w moich żyłach pulsuje gorąca.

Tylko... im dalej, tym częściej ją widzę —
(Widzę i wiem, że to wszystko maligna) —
Bestię, co nigdy z innymi nie igra,
We mnie drapieżne wbijając źrenice.

Jest sześcioskrzydła, złocista i niema,
Bicza nie słyszy i strawy nie żąda —
Ruchy me śledząc, bez ruchu spogląda
Bestia ta, której nie było i nie ma.

Jeśli sądzona mi śmierć na arenie —
Huczna i krwawa zagłada pogromcy —
Kły swoje w mięsie mym pierwsze pogrąży
To niewidzialne dla innych stworzenie.

Fanny, ów kwiat, który dałaś mi, więdnie,
Ty zaś na linie dla wszystkich masz uśmiech.
Lecz moja bestia, jak dog, kiedy uśniesz,
Przy twym posłaniu waruje wciąż wiernie.


А вот еще:

Africa

Stunned by the roaring and tramping, / Enveloped in flames and fumes, / My Africa! The Seraphs in Heaven / Whisper about you. / / Having opened your Gospel, / The life story - horrid and wonderful, / They think about the Angel, / Inexperienced - who is, my reckless, your Guardian. ...

A Porcelain pavilion

Amid an artificial lake / Rises a porcelain pavilion, / A jasper bridge is going there / Arching its tiger's spine. / / There are some friends in this pavilion, / Clad in light-colored clothes. / They're drinking warmed up wine / From bowls painted with dragons. / / Now they'...

Remus and Romulus went up a hill...

Remus and Romulus went up a hill, / The hill was mute and wild. / Romulus said "Here will be the City", / Remus added "that shines" / / Romulus said "The grace of the stars / Blessed our past we forgot". / Remus said: "What passed is the past, / Th...

The Clever Devil

My faithful devil, my old crony, / Once sang to me this song alone: / "All night sailed sailor on the briny, / At dawn to seabed he was thrown. / / With all around him sea walls looming, / And crashing, foaming from above, / Before him flew, and whiter blooming, / An apparition of h...

Beatrice

Muses, enough, cease your sobbing, / Pour out your grief into singing, / Sing about Dante soul-stirring, / Or play the flute, play with feeling. / / Move on, annoying faun deities, / Music is dead in your screaming! / Haven’t you learned only lately / Beatrice exited Eden....

Yet All But Once

Yet all but once you’ll reminisce of me / And of my world mysterious and thrilling, / The quirky world of songs and fervency, / But among all, unique and undeceiving. / / It could have been yours also, but alas, / It was too much for you, or was too scanty, / I must have ...