• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Zablúdená električka

Po neznámej ulici som kráčal,
odrazu som začul škrekot vrán,
hrom i lutnu potulného hráča —
električka letí bohvie kam.

Ako som len skočil na plošinu,
tá vec bola pre mňa záhadná,
ohnivý pás, čo sa za ňou vinul,
videl som aj za bieleho dňa.

Letiac ako okrídlený poryv
zablúdila v prepadlisku čias…
Zastavte ju, páni konduktori,
zatiahnite brzdy na doraz.

Neskoro. Už obehli sme stenu,
prehnali sa cez palmový les,
ponad Nevu, ponad Níl a Seinu
po troch mostoch prešli sme jak blesk.

Za oknom sa mihol ako mystik,
pohľad na nás vrhol v zákrute
starý bedár — určite ten istý,
čo pred rokom zomrel v Bejrúte.

Kde som? V úzkosti priam zápalisto
moje srdce bije odpoveď:
Vidíš stanicu? Tu kúpiš lístok
do Indie ducha, tam a späť!

Nápis… krvou nasiaknuté znaky
hlásia «Zelenina». Viem, že tu
miesto kapusty a miesto kvaky
mŕtve hlavy berú spod pultu.

S tvárou podobnou na mliečnu žľazu
červený kat hlavu sťal aj mne,
medzi ostatnými bola zrazu
v debni, na jej zablatenom dne.

V uličke plot z popraskanej kôry,
dom, tri okná, sivé záhony,
zastavte ju, páni konduktori,
zastavte jej rýchle vagóny.

Máša, tu si pre mňa, pre frajera,
spievala a tkala kanafas,
láska, azda si už nezomrela,
kde je tvoje telo a tvoj hlas?

Vzlykať odišla si do komory,
ja som zatiaľ s púdrom v parochni
vladárke sa klaňal na nádvorí —
nestretli sme sa viac po tom dni.

Teraz viem, že slobodou je pre nás
iba svetlo zo vzdialených miest,
ľudí, tiene čaká otvorená
brána do zverinca planét, hviezd.

Zrazu známa sladká povíchrica
poza mosty ku mne preniká,
dlane jazdca v pevných rukaviciach,
dve kopytá jeho koníka.

Ako verná bašta pravoslávia
Izák vyrytý je do neba,
tam vymodlím Máši veľa zdravia
a odslúžim omšu za seba.

V srdci však vždy budú temné chmáry,
ťažko dýcha sa a bolí žiť,
Máša, nevedel som nikdy vari,
že láska a žiaľ sú taký cit.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай» на словацкий язык.

Заблудившийся трамвай

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, — конечно тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?

Вывеска… кровью налитые буквы
Гласят — зеленная, — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.


Другие переводы: