• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Zablúdená električka

Заблудившийся трамвай

Po neznámej ulici som kráčal,
odrazu som začul škrekot vrán,
hrom i lutnu potulného hráča —
električka letí bohvie kam.

Ako som len skočil na plošinu,
tá vec bola pre mňa záhadná,
ohnivý pás, čo sa za ňou vinul,
videl som aj za bieleho dňa.

Letiac ako okrídlený poryv
zablúdila v prepadlisku čias…
Zastavte ju, páni konduktori,
zatiahnite brzdy na doraz.

Neskoro. Už obehli sme stenu,
prehnali sa cez palmový les,
ponad Nevu, ponad Níl a Seinu
po troch mostoch prešli sme jak blesk.

Za oknom sa mihol ako mystik,
pohľad na nás vrhol v zákrute
starý bedár — určite ten istý,
čo pred rokom zomrel v Bejrúte.

Kde som? V úzkosti priam zápalisto
moje srdce bije odpoveď:
Vidíš stanicu? Tu kúpiš lístok
do Indie ducha, tam a späť!

Nápis… krvou nasiaknuté znaky
hlásia «Zelenina». Viem, že tu
miesto kapusty a miesto kvaky
mŕtve hlavy berú spod pultu.

S tvárou podobnou na mliečnu žľazu
červený kat hlavu sťal aj mne,
medzi ostatnými bola zrazu
v debni, na jej zablatenom dne.

V uličke plot z popraskanej kôry,
dom, tri okná, sivé záhony,
zastavte ju, páni konduktori,
zastavte jej rýchle vagóny.

Máša, tu si pre mňa, pre frajera,
spievala a tkala kanafas,
láska, azda si už nezomrela,
kde je tvoje telo a tvoj hlas?

Vzlykať odišla si do komory,
ja som zatiaľ s púdrom v parochni
vladárke sa klaňal na nádvorí —
nestretli sme sa viac po tom dni.

Teraz viem, že slobodou je pre nás
iba svetlo zo vzdialených miest,
ľudí, tiene čaká otvorená
brána do zverinca planét, hviezd.

Zrazu známa sladká povíchrica
poza mosty ku mne preniká,
dlane jazdca v pevných rukaviciach,
dve kopytá jeho koníka.

Ako verná bašta pravoslávia
Izák vyrytý je do neba,
tam vymodlím Máši veľa zdravia
a odslúžim omšu za seba.

V srdci však vždy budú temné chmáry,
ťažko dýcha sa a bolí žiť,
Máša, nevedel som nikdy vari,
že láska a žiaľ sú taký cit.


Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...