• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Les

Лес

V tom podivnom lese biele konáre
zjavili sa nečakane v opare.

Každý koreň odrazu bol odkrytý —
ruky mŕtvol uložených do krypty.

Pod ohnivým lístím, skrytí v ostrici,
žili levy, obri, piadimužíci.

A rybári často v piesku pod tŕstím
našli zvláštny odlačok rúk — šesťprstý.

Nikdy nenavštívil tieto končiny
Gal či rytier z Artušovej družiny.

Zbojníci tu nesídlili v húštine
a mnísi tu nekopali jaskyne.

Iba raz, keď nocou búrka otriasla,
mladá žena s hlavou mačky odtiaľ šla.

A s korunou zo striebra a platiny
prevzdychala, prestonala hodiny.

Na svitaní dokonala v tichosti
bez kňaza a bez oltárnej sviatosti.

To všetko sa odohralo za tých liet,
po ktorých tu dávno ani stopy niet.

To všetko sa odohralo v krajine,
kam smrteľník nezablúdi ani v sne.

Na um mi to zišlo, keď som pozrel sa
na vrkoče ako hadie kolesá,

do zelenomodrých očí bez kazu,
do perzského tyrkysu či topásu.

Možno ten les vlastne tvoja duša je,
možno je to moja láska, nádeje,

a možno, keď uložia nás v márnici,
ten les navštívime spolu, v dvojici.


Другие переводы:


А вот еще:

Thoughts

They have crowded around me - why? - like thieves / in the dark, in the quiet suburban dark. / Like sinister hawks, like sullen hawks, / they have come for some cruel vengeance. / / Hope left. Dream ran. / Anxiety pried open my eyes / and as though on a ghostly slate / I read my wor...

A Ballad

Lucifer my friend gave me five horses / and one gold ruby ring, / for me to go down, down into the ground, / for me to see the sky's young face. / / My horses beat their hooves, snorted, begged / to gallop like birds all over the earth, / and I believed the sun's light burned for me, ...

The Turkey

In the morning of my unsure memory / I recall a many-coloured meadow, / where ruled a haughty / turkey, adored by me. / / He was malicious and free, / his beak crimson as fire / and he was sharply scornful / of my four years. / / Neither chocolate, nor caramels, / nor pineapp...

The palm groves and the aloe thickets…

The palm groves and the aloe thickets, / a silvery, matt stream, / the sky is infinitely blue, / the sky is gold from rays. / / What more do you want, heart? / Is happiness a fable or a lie? / Why do you give yourself up submissively / to another faith temptations? / / Do you w...

The Giraffe

O, the look in your eyes this morning is more than usually sad, / With your little arms wrapped round your knees and body bent in half. / Let me tell you a story: far, far away, on the distant shores of Lake Chad, / There roams a most majestic giraffe / / Blessed with a handsome build and...

A Ballad

My friend, Lucifer gave five horses to me, / And a radiant ruby-stone beautiful ring, / So that I could go down to marvelous caves, / And could see there heaven's celestial face. / / Snorted horses, and zealous, they hoofed, and they begged / To race over and over the space of the earth...