• Язык:
    Чешский (Čeština)
Источник:

Opilý derviš

Slavíci jsou na cypřiších, měsíc je nad jezerem.
Černý kámen, kámen bílý, mnoho vína vypil jsem.
Láhev mi zpívala lépe, než mé srdce kdy předtím:
svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín.

Ve vinaři zalíbení nenašel jsem před chvílí,
nejsem dnes, nebyl jsem včera poprvé tak opilý.
Chodím si a pochvaluji, že jsem poznal tajemství:
svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín.

Tulákem jsem roztrhaným, nevítaným člověkem.
Vše, čemu jsem se kdy učil, zapomněl jsem navěky.
Jen pro růžovící úškleb, jediný verš zpěvavý:
svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín.

A tak kráčím po těch hrobech, kam mí známí ulehli,
na lásku se tázat mrtvých, co bych si nedovolil.
Křičí lebka z jámy všechno, co držela v tajnosti:
svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín.

Zčeřilo se na hladině jezero pod měsícem.
Ticho z výšin na cypřiších, mlčí na nich slavíci.
Jen ten jeden, který mlčel, zapěl zpěvem hlasitým:
svět je záblesk záře druha, ostatní jen jeho stín.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Пьяный дервиш» на Чешский язык.

Пьяный дервиш

Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина.
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,
Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра.
И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
Всё, чему я научился, всё забыл теперь навек,
Ради розовой усмешки и напева одного:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья,
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!

Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
На высоких кипарисах замолчали соловьи,
Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего:
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его!


Другие переводы: