• Язык:
    Болгарский (Български)
Источник:

Две рози

Пред райските врати в небето
цъфтяха пищни рози две,
но розата — на страст е белег,
страстта е земното дете.

Едната нежно розовее,
девойка мила, сякаш в свян,
а друга ярко червенее,
обзета от любовен плам.

Те две на Знание пред Входа...
Нима Творецът тъй решил
и тайната на страстен огън
към божи тайни приобщил?!


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Две розы» на болгарский язык.

Две розы

Перед воротами Эдема
Две розы пышно расцвели,
Но роза — страстности эмблема,
А страстность — детище земли.

Одна так нежно розовеет,
Как дева, милым смущена,
Другая, пурпурная, рдеет,
Огнем любви обожжена.

А обе на Пороге Знанья…
Ужель Всевышний так судил
И тайну страстного сгоранья
К небесным тайнам приобщил?!


Другие переводы: