• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Jaskyňa sna

Kde je pochovaný starý mág,
začujeme, ako ktosi kráča,
kde sa cerí skalný sarkofág,
uvidíme spolu Satanáša.

Počkaj len, keď zhasne smutný deň
a zavládne ticho ako v hrobe,
Satanáš sa prikradne jak tieň,
s večernými tieňmi v tichej zhode.

Zachováme nežné mlčanie,
ukrytí a nikým nevidení,
začujeme smutné vzlykanie,
ktoré na strieborný smiech sa zmení.

Uriekne nás modrosivý svit,
víla Mab nám bájky porozpráva
a na svojej púti Večný Žid
splaší okrového smrtihlava.

No keď mesiac, putujúci znak
zbledne, strácajúc sa za hrebeňom,
mŕtvolou zas bude starý mág
a Satanáš zasa bludným tieňom.

Víla na okvetí mesiaca
do diaľok zas odletí jak labuť
a s palicou v ruke, mračiac sa,
Večný Žid sa zasa vydá na púť.

Vystúpime na vrch oltára,
potom vyzrieme von cez okienko
a počkáme s piesňou na cára —
na zlatisto rozžiarené slnko.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Пещера сна» на словацкий язык.

Пещера сна

Там, где похоронен старый маг,
Где зияет в мраморе пещера,
Мы услышим робкий, тайный шаг,
Мы с тобой увидим Люцифера.

Подожди, погаснет скучный день,
В мире будет тихо, как во храме,
Люцифер прокрадется, как тень,
С тихими вечерними тенями.

Скрытые, незримые для всех,
Сохраним мы нежное молчанье,
Будем слушать серебристый смех
И бессильно-горькое рыданье.

Синий блеск нам взор заворожит,
Фея Маб свои расскажет сказки,
И спугнет, блуждая, Вечный Жид
Бабочек оранжевой окраски.

Но когда воздушный лунный знак
Побледнеет, шествуя к паденью,
Снова станет трупом старый маг,
Люцифер — блуждающею тенью.

Фея Маб на лунном лепестке
Улетит к далекому чертогу,
И, угрюмо посох сжав в руке
Вечный Жид отправится в дорогу.

И, взойдя на плиты алтаря,
Мы заглянем в узкое оконце,
Чтобы встретить песнею царя —
Золотисто-огненное солнце.


Другие переводы: