• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Jaskyňa sna

Пещера сна

Kde je pochovaný starý mág,
začujeme, ako ktosi kráča,
kde sa cerí skalný sarkofág,
uvidíme spolu Satanáša.

Počkaj len, keď zhasne smutný deň
a zavládne ticho ako v hrobe,
Satanáš sa prikradne jak tieň,
s večernými tieňmi v tichej zhode.

Zachováme nežné mlčanie,
ukrytí a nikým nevidení,
začujeme smutné vzlykanie,
ktoré na strieborný smiech sa zmení.

Uriekne nás modrosivý svit,
víla Mab nám bájky porozpráva
a na svojej púti Večný Žid
splaší okrového smrtihlava.

No keď mesiac, putujúci znak
zbledne, strácajúc sa za hrebeňom,
mŕtvolou zas bude starý mág
a Satanáš zasa bludným tieňom.

Víla na okvetí mesiaca
do diaľok zas odletí jak labuť
a s palicou v ruke, mračiac sa,
Večný Žid sa zasa vydá na púť.

Vystúpime na vrch oltára,
potom vyzrieme von cez okienko
a počkáme s piesňou na cára —
na zlatisto rozžiarené slnko.


Другие переводы:

  • Польский
    Тадеуш Рубникович
    Jaskinia snu

А вот еще:

I Can’t Forget

No, I can’t ever forget / your child’s mouth, your girl’s glance, / bold - I dream of you, / I speak, I think of you - always - like rhythm. / / I feel vast oceans / heaving as the moon yaws, / and whole galaxies, burning, / swinging as they have always swung, will...

The Dream

My nightmare woke me, groaning / with the most intense pain. / My dream: that you loved someone else / and he had hurt you. / / I ran out of bed / like a murderer from the guillotine, / and saw how the streetlights / shone dim, like animals’ eyes. / / Oh, no one, no one /...

She Who Scatters Stars

You’re not always proud, aloof; / you don’t always refuse me. / / You come to me, sometimes, / quietly, quietly, quietly, like in a dream. / / The hair above your forehead is heavy, full. / I’m never allowed to kiss it. / / And your wide eyes / are lit by a m...

Canzonet 1

How many of earth’s oceans I’ve sailed, oceans / ancient, gay, foam-covered; / how many matchless nights and days / have gone guiding caravans across the steppes... / / How we laughed, then, / my Muse and I, free... / Rhymes flew together like birds, / so many-I don&rsqu...

Canzonet 2

Your temple, Lord, is in Heaven, / but the earth is Your shelter, too. / Lime trees bloom in the forests, / and birds sing in the trees. / / Like Your cathedral bells, spring / moves across the fields, gay, / and flying on a dream’s wings / angels come to us, in spring. / /...

Canzonet 3

How quiet Nature has gone! / All eyes, all ears. / Our spirit leans, leans / toward that final, awful freedom. / / And earth will forget how soldiers / hurt her, how merchants sinned, / and Druids will teach on green hills / as once, once before they taught. / / And poets will ...