• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Výber

Kto sa snaží stavať vežu, spadne,
strašný, strmý bude jeho pád,
v studni sveta ocitne sa na dne,
svoju hlúposť bude preklínať.

Na ničiteľa sa zrútia steny
a zostane z neho iba prach,
vševidiacim Bohom opustený
bude kvíliť v hrozných bolestiach.

Večer cestou ku skalnatej skrýši
a či k zátočinám tichých riek
zmeravie, keď pohľad sa mu skríži
s leskom leopardích zreničiek.

Pred osudom hľadáš únik márne,
krv ťa čaká v tomto údolí.
Mlč! Máš predsa právo unikátne —
svoju smrť si vybrať po vôli.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Выбор» на словацкий язык.

Выбор

Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет,
И на дне мирового колодца
Он безумье свое проклянет.

Разрушающий будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И, Всевидящим Богом оставлен,
Он о муке своей возопит.

А ушедший в ночные пещеры
Или к заводям тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки.

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.


Другие переводы: