• Язык:
    Польский (Polska)

Norweskie góry

Zdradźcie mi góry, jakie są powody,
By śpiewać hymn bluźnierstwa albo psalm
I gdy w jeziora wpatrujecie wody,
Modlitwa, czy też magia bliższa wam?

Tu z krzykiem strasznym, wszystkim urągając,
Jakby go czart do swoich włości zwał,
Peer Gynt jelenia złego dosiadając
Po spadzistościach niedostępnych gnał.

I dziedzic ziemskich włości pozbawiony,
Jedyny, który zwyciężony był,
Czyż nie tu Brand, duszpasterz nawiedzony,
Imieniem Stwórcy lawin wzniecał pył?

A wieczny śnieg i sina, niczym czasza
Alabastrowa, na lodowy cud!
Straszna ta ziemia, jest jak ziemia nasza,
Lecz jej nieznany jest rodzenia trud.

I tych nieziemskich lic kształt przeuroczy,
Ich loki - śnieg, ich oczy — piekła wlot,
Z ich skroni pobrużdżonych burzą sączy,
Jak siwa broda, wodnych cieków splot.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Норвежские горы» на польский язык.

Норвежские горы

Я ничего не понимаю, горы:
Ваш гимн поет кощунство иль псалом,
И вы, смотрясь в холодные озера,
Молитвой заняты иль колдовством?

Здесь с криками чудовищных глумлений,
Как сатана на огненном коне,
Пер Гюнт летал на бешеном олене
По самой неприступной крутизне.

И, царств земных непризнанный наследник,
Единый побежденный до конца,
Не здесь ли Бранд, суровый проповедник,
Сдвигал лавины именем Творца?

А вечный снег и синяя, как чаша
Сапфирная, сокровищница льда!
Страшна земля, такая же, как наша,
Но не рождающая никогда.

И дивны эти неземные лица,
Чьи кудри — снег, чьи очи — дыры в ад,
С чьих щек, изрытых бурями, струится,
Как борода седая, водопад.


Другие переводы: