• Язык:
    Литовский (Lietuvių)

Pasiklydęs tramvajus

Ėjau gatve lig tol nematyta
Ir varnų gvoją staiga girdžiu,
Griausmus perkūno, garsus trimito:
Rieda tramvajus visu greičiu.

Kaip aš užšokau ant jo laiptelio —
Iš atminties išnyko manos.
Ore jis brėžė ugnies takelį,
Matomą net ir šviesoj dienos.

Viesulu veržės tamsiu, sparnuotu,
Jis pasiklydo amžių gausoj.
Vairuotojau, reikia, kad jis sustotų!
Prašau stabdyti vagoną tuoj!

Vėlu! Jau aplenkėm kinų sieną,
Perskrodėm girią palmių lieknų,
Tiltais per Nevą, Nilą ir Seną
Mes pradundėjom uraganu.

Stebintį mus įtariai pamatėm
Šmėkštelint lango kvadrate
Elgetą senį — žinia, tą patį,
Kur pernai numirė Beirute.

Kur aš? — Tokia nerami tuksena
Širdis atsakymą nelauktai:
Šitoj stoty perkami nuo seno
Į Dvasios Indiją bilietai.

Iškaba... Raidės, pritvinkę kraujo,
Skelbia: „Daržovės“ — bet suprantu:
Čia ne kopūstų galvom prekiauja,
O nukirstom galvom pasmerktų.

Skerdikas raudonu rūbu, beveidis
Galvą nupjovė ir man peiliu.
Į glitnią dėžę giliai nuleidęs
Paliko ją laukt su kitom pirklių.

O gatvėj tvora iš lentų obliuotų,
Trilangis namas pilkoj vejoj.
Vairuotojau, reikia, kad jis sustotų!
Prašau stabdyti vagoną tuoj!

Maša, dainuodavai čia svajingai,
Dovaną man, jaunikiui, ruošei.
Kur tavo balsas ir kūnas dingo,
Ar gali būti, jog tu mirei?

Kaip tu anąkart vaitojai menėj!
O aš pudruota kasa ėjau
Į rūmus prisistatyt carienei —
Ir jau tavęs nemačiau daugiau.

Laisve tikėt, supratau, neverta:
Tai tik šviesa iš erdvių klaidžių.
Žmonės ir vėlės burias prie vartų
Į paslaptingą žvėryną žvaigždžių.

Saldžiam dvelksme pažinau gimtinę,
Mane už tilto sutinka štai
Raitelio pirštinė geležinė
Ir žirgas, kanopas keliąs aukštai.

Kaip įrėžtà, Izaoko matos
Didi šventovė dangaus fone.
Maldą kalbu už sveikatą Mašos
Ir amžinatilsį — už mane.

Bet širdyje gėla amžinoji,
Skaudu gyvent, kvėpuoti tvanku...
Ak Maša, argi kada žinojau,
Kad taip mylėt ir liūdėt sunku!


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай» на литовский язык.

Заблудившийся трамвай

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, — конечно тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?

Вывеска… кровью налитые буквы
Гласят — зеленная, — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.


Другие переводы: