• Язык:
  Польский (Polska)

Ofensywa

Krajem rajskim był postrzegany,
Teraz ogień wojny w nim tli,
Już od czterech dni nacieramy
I nie jedliśmy cztery dni.

Nam nie trzeba jadła ziemskiego
Na ten straszny i zbawczy czas,
Bowiem strawa Słowa Bożego
Lepiej chleba odżywia nas.

Krwią zroszone dni i niedziele
Są jak przyszłej rozkoszy znak,
Eksplodują w locie szrapnele,
Klingi szybsze niż bystry ptak.

Krzyczę głosem bestii zdziczałej,
Brzmi jak miedź, gdy uderza w miedź,
Ja, nosiciel myśli wspaniałej,
Mnie nie może dosięgnąć śmierć.

Niczym młoty z kuźni Wulkana
Lub żywiołów odwieczny gniew,
Złote serce Rosji kochanej
W piersi mojej rozgrzewa krew.

Słodka myśl o przyszłych paradach
W bój zagrzewa i wzmacnia nas,
Gdy idziemy po dymnych śladach
Cofających się wrogich mas.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Наступление» на польский язык.

Наступление

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.


Другие переводы:

 • Английский
  Алла Бураго, Бартон Раффел
  Offensive
 • Испанский
  Вера Виноградова
  La Ofensiva
 • Китайский
  Чжэншуо Чжан
  进军
 • Осетинский
  Инал Плиев
  Размæбырст
 • Украинский
  Ольга Липа
  Настання
 • Чешский
  Мария Марчанова
  Útok