• Язык:
    Польский (Polska)

Czytelnik ksiąg

Czytelnik ksiąg, chciałem przekroczyć próg
W mój cichy raj w pokorze oświecenia,
Lubiłem te meandry dziwnych dróg,
Gdzie nie ma szans i gubią się wspomnienia.

Potokiem wersów płynąć ciągle w przód,
W gardziel rozdziałów wpływać niecierpliwie
I obserwować szał spienionych wód,
I w rozhukanym nurzać się przypływie!

Ale wieczorem… O, jak straszny mrok
Za szafą, za obrazem w ciemnym kącie,
Nawet wahadło, jak księżyca wzrok
Śledzący błędne ognie gdzieś na błocie!


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Читатель книг» на польский язык.

Читатель книг

Читатель книг, и я хотел найти
Мой тихий рай в покорности сознанья,
Я их любил, те странные пути,
Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпеливо
И наблюдать, как пенится поток,
И слушать гул идущего прилива!

Но вечером… О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом,
И маятник, недвижный как луна,
Что светит над мерцающим болотом!


Другие переводы: