• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Emlékezet

Память

Csak a kígyó vedli le a bõrét,
Mely növõ lelkétõl szétszakad.
Kígyóként, ó, jaj, hiába nõnénk,
Lelket váltunk, ám a test marad.

Életem, mint felkantározott mént,
Most vezesd elõ, Emlékezet,
És azokról szólj nekem, akik rég,
Énelõttem lakták testemet.

A legelsõ: vézna és csúnyácska,
Nem szerette, tán csak a homályt,
Ligetet, avart, s az õ szavára
Megigézve az esõ elállt.

Nem is lelt e gyermek más barátot,
Csak egy fát s egy rõtbundás ebet.
Hogy én voltam õ is, a világot
Meg se gyõzhetnéd, Emlékezet.

És a második… A déli szélbe
Szeretett, amelyben lant zenélt,
Mondogatta — kedvese az élet,
S a világra, mint szõnyegre lép.

Cárrá lenni, istenné — merész célt
Tûzött ostobán maga elé,
Kifüggesztve a poéta-cégért
Csöndes hazám ajtaja fölé.

Mást szeretek: a hajóst, lövészt, ki
A szabadság választottja lett,
Hullámzó vizek daloltak néki,
S irigyelték õt a fellegek.

Magas volt a sátra, és temérdek
Öszvére kitartón bandukolt,
A fehér-nem-látta tájak édes
Levegõjét itta, mint a bort.

Emlékezet, gyöngülsz évrõl évre,
Õ volt még vagy más valaki már,
Ki e víg szabadságot cserélte
A szent harcra, melyre várva várt?

Éhség, szomjuság, álmatlan éjek,
Erõltetett menetek sora,
De csak Szent György érintette kétszer
Mellkasát — ólomgolyó soha.

Én, ki makacs-komoran emeltem
Éjhomályban új bazilikát,
Az Atya dicsét megirigyeltem,
Mennyben és a földön egyaránt.

Tûz emészti szívem, égi lángban
Perzselõdöm ama szent napig,
Míg magasba nem törnek hazámban
Az új Jeruzsálem falai.

S akkor a világra furcsa szél ront —
És rettentõ fényt áraszt az ég,
A Tejút virágzik ki vakítón
Vágtató planéták kertjeként.

Ismeretlen vándor jõ, az arcán
Fátyol; ám megértem, mit jelent
A nyomában lépked az oroszlán
És a sas, amely fölötte leng.

Felkiáltok… de van-e segítség
Lelkem a haláltól óvni meg?
Csak a kígyó vedli le a bõrét,
Lelket váltunk, testet nem lehet.


Другие переводы:


А вот еще:

A Ballad

My friend, Lucifer gave five horses to me, / And a radiant ruby-stone beautiful ring, / So that I could go down to marvelous caves, / And could see there heaven's celestial face. / / Snorted horses, and zealous, they hoofed, and they begged / To race over and over the space of the earth...

We are handsome, we are mighty…

We are handsome, we are mighty, / Kings of Kingdoms full of youth, / Like the clouds we are flying / Over mirages and truth. / / As a start, we'll raise a temple, / In eternal dance and song, / Let us take a heady purple / In the windows at a dawn. / / Windows in irradiation /...

Masquerade

In corridors dead-locked and halls like the deserts / Hilarious masks today gathered together, / With flowers the chambers entwined and the closets / Wild dances have stormed like the autumnal weather. / / The Moons with the dragons have wandered embracing, / The vases Chinese trashed a...

The games

Council's kind, on a bloody arena / for the third day the games are not over, / and completely got crazy hyenas, / breathe with ancient spite anacondas. / / And the elephants, bears and tigers / drunk of blood, battlers ready for sparrings, / bull is strong and experienced fighter - /...

My Thoughts

Why did they come to me my thoughts together? / Like thieves at night in gloomy dusk of suburbs, / Like kites they grim and sinister, they whether / are here for the vengeance fierce and savage? / / The hope has left, the dreams have fleed forever, / My eyes have opened in a great excit...

In the skies

Days have flashed in the golden inflame, / And she-bear was fleeing at night, / Overtake her, prince, overtake, / Lasso her, to the saddle her try. / / Lasso her, to the saddle her try / To strap, in the blue tower at home / Point out at she-bear-night / To your giant Herculean dog....