• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Emlékezet

Память

Csak a kígyó vedli le a bõrét,
Mely növõ lelkétõl szétszakad.
Kígyóként, ó, jaj, hiába nõnénk,
Lelket váltunk, ám a test marad.

Életem, mint felkantározott mént,
Most vezesd elõ, Emlékezet,
És azokról szólj nekem, akik rég,
Énelõttem lakták testemet.

A legelsõ: vézna és csúnyácska,
Nem szerette, tán csak a homályt,
Ligetet, avart, s az õ szavára
Megigézve az esõ elállt.

Nem is lelt e gyermek más barátot,
Csak egy fát s egy rõtbundás ebet.
Hogy én voltam õ is, a világot
Meg se gyõzhetnéd, Emlékezet.

És a második… A déli szélbe
Szeretett, amelyben lant zenélt,
Mondogatta — kedvese az élet,
S a világra, mint szõnyegre lép.

Cárrá lenni, istenné — merész célt
Tûzött ostobán maga elé,
Kifüggesztve a poéta-cégért
Csöndes hazám ajtaja fölé.

Mást szeretek: a hajóst, lövészt, ki
A szabadság választottja lett,
Hullámzó vizek daloltak néki,
S irigyelték õt a fellegek.

Magas volt a sátra, és temérdek
Öszvére kitartón bandukolt,
A fehér-nem-látta tájak édes
Levegõjét itta, mint a bort.

Emlékezet, gyöngülsz évrõl évre,
Õ volt még vagy más valaki már,
Ki e víg szabadságot cserélte
A szent harcra, melyre várva várt?

Éhség, szomjuság, álmatlan éjek,
Erõltetett menetek sora,
De csak Szent György érintette kétszer
Mellkasát — ólomgolyó soha.

Én, ki makacs-komoran emeltem
Éjhomályban új bazilikát,
Az Atya dicsét megirigyeltem,
Mennyben és a földön egyaránt.

Tûz emészti szívem, égi lángban
Perzselõdöm ama szent napig,
Míg magasba nem törnek hazámban
Az új Jeruzsálem falai.

S akkor a világra furcsa szél ront —
És rettentõ fényt áraszt az ég,
A Tejút virágzik ki vakítón
Vágtató planéták kertjeként.

Ismeretlen vándor jõ, az arcán
Fátyol; ám megértem, mit jelent
A nyomában lépked az oroszlán
És a sas, amely fölötte leng.

Felkiáltok… de van-e segítség
Lelkem a haláltól óvni meg?
Csak a kígyó vedli le a bõrét,
Lelket váltunk, testet nem lehet.


Другие переводы:


А вот еще:

The Octave

No whisper of a midnight distance, / Nor when a mother sang a tune - / We've never understood an instance, / Which's worth being better understood. / The symbol of the Father's greatness - / A kind of gracious advice - / To you, the Poet, is presented: / Your tongue is tied, your speec...

War

To M. M. Chichagov / / Like a dog that strains on heavy halter / Rifle yaps across the forest now, / Bee-like, buzzing shrapnel doesn’t falter, / Gathering bright red honey from the bough. / / In the distance, though, "Hurrah" is sounding / Like the reapers’ singing wh...

The tip of willow tree was blackened...

The tip of willow tree was blackened, / For rooks protruded from its crown, / In azure sky-dale there they slackened - / The sheepish clouds grazed on its down. / And you, with gaze of resignation, / Announced: "I am in love with you." / Like sea was grass’s oscillation, / At one...

Evening

How thick, how wingless an evening! / A sunset like a cracked melon. / / You almost want to shove / those limp clouds along. / / Slow evenings like this, / coachmen whip their horses to a gallop, / / Fishermen tear at the waves with their oars, / woodsmen chop like mad / / ...

It Wasn’t Living

It wasn’t living, I wasted / half my life / - and then, Lord, You came to me / like this, in an impossible dream. / / I see light on Mount Tabor / and my heart hurts / with love for the land and the sea / and the whole tree-dark dream of existence, / / My heart hurts tha...

Did I Murder My Father

Did I murder my father, murder my mother, / in some other life ? / Yes, oh immortal, eternal God, yes! or how / could I deserve this disgrace of suffering? / / I lead a life as peaceful as death, / everything I do belongs to someone else, nothing / to me-except a languid, worthless, /...