• Язык:
    Чешский (Čeština)

Dělník

Рабочий

Kolem výhně kovářské se točí
starý člověk malé postavy.
Pokorný je pohled klidných očí
s víčky zarudlými z únavy.

Druzi, ti už dávno šli si lehnout,
jen on nespí, prací zaujat,
lije kulku, jež mi řekne jednou,
se světem že mám se rozžehnat.

Město svítí. — Práce dokončena.
Oči najednou se zveselí.
Doma teplá, rozespalá žena
čeká ve veliké posteli.

Kulka, kterou ulil, vzduchem hvízdne
nad vlnami Dviny zpěněné,
kulka, kterou ulil, zastaví mne:
Přišla za mnou. Našla srdce mé.

Padnu — smrtelná mne sevře tíseň,
vše, co zašlo, spatřím jako v snách,
praménkem mé krve napojí se
suchá tráva, rozvířený prach.

Za hořkou a krátkou pouť mou světem
odplata se potom dostaví.
To udělal člověk v blůze šedé,
starý člověk malé postavy.

Другие переводы:


А вот еще:

Comfort

The one, who lies in a grave, / Hears wondrous jingling / And can feel the scent / Of the whitest lily. / / The one, who lies in a grave / Sees the light eternal, / Angels’ snow-white shade, / Their feathers’ murmur. / / There, you are dying / And your hands are c...

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...