• Язык:
    Чешский (Čeština)

Dělník

Kolem výhně kovářské se točí
starý člověk malé postavy.
Pokorný je pohled klidných očí
s víčky zarudlými z únavy.

Druzi, ti už dávno šli si lehnout,
jen on nespí, prací zaujat,
lije kulku, jež mi řekne jednou,
se světem že mám se rozžehnat.

Město svítí. — Práce dokončena.
Oči najednou se zveselí.
Doma teplá, rozespalá žena
čeká ve veliké posteli.

Kulka, kterou ulil, vzduchem hvízdne
nad vlnami Dviny zpěněné,
kulka, kterou ulil, zastaví mne:
Přišla za mnou. Našla srdce mé.

Padnu — smrtelná mne sevře tíseň,
vše, co zašlo, spatřím jako v snách,
praménkem mé krve napojí se
suchá tráva, rozvířený prach.

Za hořkou a krátkou pouť mou světem
odplata se potom dostaví.
To udělal člověk v blůze šedé,
starý člověk malé postavy.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Рабочий» на Чешский язык.

Рабочий

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.


Другие переводы: