• Язык:
    Чешский (Čeština)

Niger

Нигер

Pod zbytečnou sítí všech délek i šířek
— to všecko je pro nudu vymyšleno —
jak pohozená větvička vinného keře
cos klikatě na mapě nakresleno.

A kolem jsou města, jak hrst vinných hroznů,
to Bussa i Gomba i Timbuktu — král,
už zvuk těchto slov mi tak příjemně zazní,
jak víření bubnů mne unáší v dál.

Však nevěřím, nevěřím, co kniha mi říká,
i tupost přec musí svou hranici mít!
Zde napsáno Niger. Ach, má královská řeko,
jak mohli tě lidé tak ponížit!

Jak slavné moře tečeš po Sudanu,
v kraj divokých písčin ženeš svůj proud,
a když se tvé vody blíží k oceánu,
břehů tvých nemožno dohlédnout.

Tvých obrovských hrochů růžové tlamy,
— jak pilíře mostu je každý z nich —
svým ocasem krokodil, plující zátokami,
šroub rozbíjí parníků zámořských.

Pro tebe, má řeko, a pro radost očím
jinou já mapu udělám,
jak tečeš, tak zlatou stuhu já stočím,
na zelený, něžný atlas ji dám.

Sem krvavé rubíny — nalevo dolů,
to kovových bůžků kraj divný a zlý,
kdo ve chmurných úžlabích Beniny schoval
je s lidskými lebkami, sloními kly?

Dál vpravo, kde Sokota husté jsou háje,
já položím smaragd a vzpomenu si
na široké, k lovu příhodné kraje,
a na volný lid a bohaté vsi.

A sem bledý opál rozmarných kmitů,
rudé i modré ohně jsou v něm,
tak často mi songajských rovin je líto,
kde sultán žil v domě hliněném.

A podivná perla místo mi značí,
kde Timbuktu, město střech zářivých jest,
že sup nad ním v údivu krouží a křičí,
když uprostřed pouště zří mimosy kvést,
i děvušky, dech jejich jak balsámu vůně
a každá je snědá a štíhlá jak stvol,
i fontány, sady a krvavé růže,
by věnčily mistry básnických škol.

Je Afriky srdce jen oheň a píseň,
a když se nám zjeví — dobře to znám
sny, které vyslovit nepodaří se,
tvůj, Afriko, vítr je přináší k nám!

Другие переводы:

  • Венгерский
    Иштван Бака
    Niger

А вот еще:

Comfort

The one, who lies in a grave, / Hears wondrous jingling / And can feel the scent / Of the whitest lily. / / The one, who lies in a grave / Sees the light eternal, / Angels’ snow-white shade, / Their feathers’ murmur. / / There, you are dying / And your hands are c...

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...