• Язык:
  Чешский (Čeština)

Niger

Pod zbytečnou sítí všech délek i šířek
— to všecko je pro nudu vymyšleno —
jak pohozená větvička vinného keře
cos klikatě na mapě nakresleno.

A kolem jsou města, jak hrst vinných hroznů,
to Bussa i Gomba i Timbuktu — král,
už zvuk těchto slov mi tak příjemně zazní,
jak víření bubnů mne unáší v dál.

Však nevěřím, nevěřím, co kniha mi říká,
i tupost přec musí svou hranici mít!
Zde napsáno Niger. Ach, má královská řeko,
jak mohli tě lidé tak ponížit!

Jak slavné moře tečeš po Sudanu,
v kraj divokých písčin ženeš svůj proud,
a když se tvé vody blíží k oceánu,
břehů tvých nemožno dohlédnout.

Tvých obrovských hrochů růžové tlamy,
— jak pilíře mostu je každý z nich —
svým ocasem krokodil, plující zátokami,
šroub rozbíjí parníků zámořských.

Pro tebe, má řeko, a pro radost očím
jinou já mapu udělám,
jak tečeš, tak zlatou stuhu já stočím,
na zelený, něžný atlas ji dám.

Sem krvavé rubíny — nalevo dolů,
to kovových bůžků kraj divný a zlý,
kdo ve chmurných úžlabích Beniny schoval
je s lidskými lebkami, sloními kly?

Dál vpravo, kde Sokota husté jsou háje,
já položím smaragd a vzpomenu si
na široké, k lovu příhodné kraje,
a na volný lid a bohaté vsi.

A sem bledý opál rozmarných kmitů,
rudé i modré ohně jsou v něm,
tak často mi songajských rovin je líto,
kde sultán žil v domě hliněném.

A podivná perla místo mi značí,
kde Timbuktu, město střech zářivých jest,
že sup nad ním v údivu krouží a křičí,
když uprostřed pouště zří mimosy kvést,
i děvušky, dech jejich jak balsámu vůně
a každá je snědá a štíhlá jak stvol,
i fontány, sady a krvavé růže,
by věnčily mistry básnických škol.

Je Afriky srdce jen oheň a píseň,
a když se nám zjeví — dobře to znám
sny, které vyslovit nepodaří se,
tvůj, Afriko, vítr je přináší k nám!

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Нигер» на Чешский язык.

Нигер

Я на карте моей под ненужною сеткой
Сочиненных для скуки долгот и широт,
Замечаю, как что-то чернеющей веткой,
Виноградной оброненной веткой ползет.

А вокруг города, точно горсть виноградин,
Это — Бусса, и Гомба, и царь Тимбукту,
Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден,
Точно бой барабанов, он будит мечту.

Но не верю, не верю я, справлюсь по книге,
Ведь должна же граница и тупости быть!
Да, написано Нигер… О, царственный Нигер,
Вот как люди посмели тебя оскорбить!

Ты торжественным морем течешь по Судану,
Ты сражаешься с хищною стаей песков,
И когда приближаешься ты к океану,
С середины твоей не видать берегов.

Бегемотов твоих розоватые рыла
Точно сваи незримого чудо-моста,
И винты пароходов твои крокодилы
Разбивают могучим ударом хвоста.

Я тебе, о мой Нигер, готовлю другую,
Небывалую карту, отраду для глаз,
Я широкою лентой парчу золотую
Положу на зелёный и нежный атлас.

Снизу слева кровавые лягут рубины —
Это край металлических странных богов.
Кто зарыл их в угрюмых ущельях Бенины
Меж слоновьих клыков и людских черепов?

Дальше справа, где рощи густые Сокото,
На атлас положу я большой изумруд, —
Здесь богаты деревни, привольна охота,
Здесь свободные люди, как птицы поют.

Дальше бледный опал, прихотливо мерцая
Затаенным в нем красным и синим огнем,
Мне так сладко напомнит равнины Сонгаи
И султана сонгайского глиняный дом.

И жемчужиной дивной, конечно, означен
Будет город сияющих крыш, Тимбукту,
Над которым и коршун кричит, озадачен,
Видя в сердце пустыни мимозы в цвету,

Видя девушек смуглых и гибких, как лозы,
Чье дыханье пьяней бальзамических смол,
И фонтаны в садах и кровавые розы,
Что венчают вождей поэтических школ.

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой!


Другие переводы:

 • Венгерский
  Иштван Бака
  Niger
 • Китайский
  Чжэншуо Чжан
  尼日尔