• Язык:
    Чешский (Čeština)

Afrika

Dupotem a řevem ohlušená,

oblečená v plameny a dým,

o tobě jen šeptem, Afriko má,

na nebesích mluví Serafím.

Když tvé Písmo v nebi rozevřeli,

pověst hrůzy, divů zázračných,

o andělu nezkušeném přemýšleli,

střežícím tvůj nerozvážný smích.

Skutky tvé jsou jak tvá fantasie,
duše — dravé zvěři podobná,

ty, jež s větví stromu Eurasie

visíš jako hruška ohromná.

Zaslíben tobě, o vůdcích já zpívám,
z levhartích koží byl jich šat i štít,
po pralesích, kde se věčně stmívá,
vodili svůj ozbrojený lid.

O vesnicích s bůžky, kterým věky
vtiskly ve tvář zlomyslný smích,
o lvech, chvostem šlehajících boky,
nad vesnicí klidně stojících.

Dej mi za to cestu vyježděnou,
tam, kde není dosud lidských stop,
černá řeka nechť má moje jméno,
neznámá až do nynějších dob.

Milost poslední mi dopřej, s kterou
duše má se vznese do výšin,
dej mi umřít pod tou sykomorou,
s Kristem Maria kde našla stín.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Вступление» на Чешский язык.

Вступление

Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламень и дымы,
О тебе, моя Африка, шёпотом
В небесах говорят серафимы.

И твое открывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.

Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древнем Евразии
Исполинской висящая грушей.

Обреченный тебе, я поведаю
О вождях в леопардовых шкурах,
Что во мраке лесов за победою
Водят полчища воинов хмурых.

О деревнях с кумирами древними,
Что смеются усмешкой недоброй,
И о львах, что стоят над деревнями
И хвостом ударяют о ребра.

Дай за это дорогу мне торную,
Там где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку.

И последняя милость, с которою
Отойду я в селенья святые,
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.


Другие переводы: