• Язык:
    Чешский (Čeština)

Afrika

Вступление

Dupotem a řevem ohlušená,

oblečená v plameny a dým,

o tobě jen šeptem, Afriko má,

na nebesích mluví Serafím.

Když tvé Písmo v nebi rozevřeli,

pověst hrůzy, divů zázračných,

o andělu nezkušeném přemýšleli,

střežícím tvůj nerozvážný smích.

Skutky tvé jsou jak tvá fantasie,
duše — dravé zvěři podobná,

ty, jež s větví stromu Eurasie

visíš jako hruška ohromná.

Zaslíben tobě, o vůdcích já zpívám,
z levhartích koží byl jich šat i štít,
po pralesích, kde se věčně stmívá,
vodili svůj ozbrojený lid.

O vesnicích s bůžky, kterým věky
vtiskly ve tvář zlomyslný smích,
o lvech, chvostem šlehajících boky,
nad vesnicí klidně stojících.

Dej mi za to cestu vyježděnou,
tam, kde není dosud lidských stop,
černá řeka nechť má moje jméno,
neznámá až do nynějších dob.

Milost poslední mi dopřej, s kterou
duše má se vznese do výšin,
dej mi umřít pod tou sykomorou,
s Kristem Maria kde našla stín.

Другие переводы:

  • Английский
    Бартон Раффел, Алла Бураго
    Prelude to Tent
  • Ольга Слободкина
    Africa

А вот еще:

Ice Floes and the River Neva

Transparent spring green / was sprouting on the islands - / but no, the Neva’s fickle, / and turns gloomy in a flash. / / On the bridge: look. / Ice floes jumping, green / like copper poison, / rustling, as terrible as snakes. / / Our dreams sweat, and labor; a geographer...

Сhildhood

I loved the great meadows / and their honey scent / and clumps of trees, and dry grass / and bull’s horns in the grass. / / Every dusty bush along the road / shouted, "I’m playing with you! / Walk around me, watch out, / and you’ll see who I really am!" / / On...

Autumn

An orange sky, / a wind blusters / in the rowan tree; / I chase a horse / past the greenhouse glass, / past the old park fence, / past the swan pond. / My dog runs too, / shaggy red / and dearer than / my brother, / never to be forgotten / even if she dies. / The hooves hit...

Primal Memories

Life - all of it - there it is! Dancing, singing, / cities, deserts, oceans - / a quick reflection / of what’s forever lost / / Fires burn, trumpets blare, / and chestnut horses run, / and nervous lips repeat, / keep repeating - what? - Happiness. Yes, happiness, I think. / ...

A Workman

A red-glowing forge, a small / old man, standing; / red eyelids blinking / and his face submissive, calm. / / The others are asleep, / he’s alone, busy / casting the bullet that will cut me / away from the earth. / / Done - and his eyes grow gayer. / He goes home. The m...

The Muzhik

In brambles, deep in huge marshes, / near a tin river, / in shaggy log cabins, dark, dark, / there are strange muzhiks.* / / Sometimes one comes out, there where no roads go / where feather-grass* scatters, / and he listens to Stribog* scream, and / he senses an old story, a true st...