• Язык:
    Чешский (Čeština)

Na cestě

Skončen čas hry, a kvěly
nekvetou po dvakrát.
Stín gigantické hory

na naši cestu pad.

Kraj zoufalství a pláče

a skály se všech stran,

i holý útes dračí,

kde netvor leh' do cesty nám.

Hřbet zdvihá jak hřeben ostrý,

dech jeho — ohnivá smršt,

lidé ho nazývají

truchlivým jménem Smrt.

Vrátit se ze strachu před ní,

obrátit koráby zpět,

zakoušet na staré zemi
útrapy dřívějších běd?

Ne, nikdy! Už nastala doba,

kdy letíme Neznámu vstříc —

než zlaté včerejší chvíle,
raději slepé Nic!

Meč, vzácný dar Najad vlídných,

bude nám pomáhat,

a nakonec přece najdem

neodkvétající sad.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «В пути» на Чешский язык.

В пути

Кончено время игры,
Дважды цветам не цвести.
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.

Область унынья и слез —
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.

Острый хребет его крут,
Вздох его — огненный смерч.
Люди его назовут
Сумрачным именем: Смерть.

Что ж, обратиться нам вспять,
Вспять повернуть корабли,
Чтобы опять испытать
Древнюю скудость земли?

Нет, ни за что, ни за что!
Значит, настала пора.
Лучше слепое Ничто,
Чем золотое Вчера!

Вынем же меч-кладенец,
Дар благосклонных наяд,
Чтоб обрести, наконец
Неотцветающий сад.


Другие переводы: