• Язык:
    Чешский (Čeština)

U krbu

У камина

Stíny táhly se — krb už zhasínal.

Ruce zkříženy — sám on v šeru stál.

Zrakem nehybným v dál se zahleděl,

v hořkém smutku svém tiše vyprávěl:

«V taje vnikl jsem krajin neznámých,

sto dní putoval průvod lidí mých.

Hřbety strašných hor, prales, někdy zas
města podivná v dáli zvala nás.

A z nich častokrát cizích hlasů ryk

v noční tišině v tábor spící vnik.

Káceli jsme les, příkop hloubili,

večer tiše k nám lvi se plížili.

Zbaběle se však nikdo neděsil:

žhavé oči lvů byl všech zbraní cíl.

Podivný jsem chrám z písku vykopal,
řece neznámé jméno své jsem dal.

Velkých kmenů pět v kraji jezerním

ctí tam zákon můj, věří slovům mým.

Ale teď jsem sláb jako v říši sna,

bědná duše má těžce nemocna.

Nyní poznal jsem, co je vlastně strach,

pohřben do čtyř stěn, v černých hoře tmách.

Ani pušky blesk, ani vod všech proud
přervat nemohou těchto strašných pout.»

Kruté vítězství v očích přivřených,

v koutě sedící žena tají smích.

Другие переводы:


А вот еще: