• Язык:
    Чешский (Čeština)

U krbu

Stíny táhly se — krb už zhasínal.

Ruce zkříženy — sám on v šeru stál.

Zrakem nehybným v dál se zahleděl,

v hořkém smutku svém tiše vyprávěl:

«V taje vnikl jsem krajin neznámých,

sto dní putoval průvod lidí mých.

Hřbety strašných hor, prales, někdy zas
města podivná v dáli zvala nás.

A z nich častokrát cizích hlasů ryk

v noční tišině v tábor spící vnik.

Káceli jsme les, příkop hloubili,

večer tiše k nám lvi se plížili.

Zbaběle se však nikdo neděsil:

žhavé oči lvů byl všech zbraní cíl.

Podivný jsem chrám z písku vykopal,
řece neznámé jméno své jsem dal.

Velkých kmenů pět v kraji jezerním

ctí tam zákon můj, věří slovům mým.

Ale teď jsem sláb jako v říši sna,

bědná duše má těžce nemocna.

Nyní poznal jsem, co je vlastně strach,

pohřben do čtyř stěn, v černých hoře tmách.

Ani pušky blesk, ani vod všech proud
přervat nemohou těchto strašných pout.»

Kruté vítězství v očích přivřených,

v koutě sedící žena tají smích.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «У камина» на Чешский язык.

У камина

Наплывала тень… Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
Горько говоря про свою печаль:

«Я пробрался вглубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;

«Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города,

«И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.

«Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.

«Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

«Древний я отрыл храм из под песка,
Именем моим названа река,

«И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

«Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна;

«Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь в четырех стенах;

«Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны…»

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.


Другие переводы: