• Язык:
    Чешский (Čeština)

V mém hrdém mozku

В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы...

V mém hrdém mozku myšlenky se sešly
jak supi zlověstní a zasmušilí,
jak zloději se plíží po předměstí,

na mne se slétly, aby se mi mstily.

A já byl sám. Sny táhly mojí hlavou,

mé oči úžasem se rozevřely,
já viděl desku, na ní svoje slova,
své činy, hříchy své, svůj život celý.

Že chladnýma jsem očima se díval

na opojených vítězů hry smělé,

a že jsem ústy krvavými líbal

pobledlé rty na chvějícím se těle.

Že tyto ruce, tyto prsty moje

neznaly pluhu, práce ušetřeny,

že všecky písně mého nepokoje
nedaly víc, než trochu omámení.

A proto právě přišla chvíle pomsty,

by lživý chrám můj slepci rozbořili,

by myšlenky — jak lupič na předměstí

žebráka v mlze — mne tu zaškrtily.

А вот еще:

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...

A portrait of a man

His eyes are lightless underground lakes, / Abandoned castles of the ancient kings. / Marked with the sign of the eternal shame / Of that, the Other One, he never speaks. / The deepest wound, his mouth, dark and purple, / Made with a blade borne of the deadly poison; / And it is sad and ...