• Язык:
    Чешский (Čeština)

V mém hrdém mozku

V mém hrdém mozku myšlenky se sešly
jak supi zlověstní a zasmušilí,
jak zloději se plíží po předměstí,

na mne se slétly, aby se mi mstily.

A já byl sám. Sny táhly mojí hlavou,

mé oči úžasem se rozevřely,
já viděl desku, na ní svoje slova,
své činy, hříchy své, svůj život celý.

Že chladnýma jsem očima se díval

na opojených vítězů hry smělé,

a že jsem ústy krvavými líbal

pobledlé rty na chvějícím se těle.

Že tyto ruce, tyto prsty moje

neznaly pluhu, práce ušetřeny,

že všecky písně mého nepokoje
nedaly víc, než trochu omámení.

A proto právě přišla chvíle pomsty,

by lživý chrám můj slepci rozbořili,

by myšlenky — jak lupič na předměstí

žebráka v mlze — mne tu zaškrtily.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы...» на Чешский язык.

В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы...

В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы,
Как воры ночью в тихий мрак предместий?
Как коршуны, зловещи и угрюмы,
Они столпившись требовали мести.

Я был один. Мечты мои бежали,
Мои глаза раскрылись от волненья,
И я читал на призрачной скрижали
Мои слова, дела и преступленья.

За то, что я спокойными очами
Смотрел на уплывающих к победам,
За то, что я кровавыми устами
Касался уст трепещущих и бледных.

За то, что эти руки, эти пальцы
Не знали плуга, были слишком стройны,
За то, что песни, вечные скитальцы,
Обманывали, были беспокойны, —

За все теперь настало время мести.
Мой лживый, нежный храм слепцы разрушат,
И думы, воры в тишине предместий,
Как нищего, во мгле, меня задушат.