• Язык:
  Чешский (Čeština)

Útok

 Ten kraj, co mohl být rájem,

je ohnivých plamenů skrýš.

Jsme čtyři dny v útoku stálém,

my čtyři dny nejedli již.

Nám netřeba zemského chleba,

v ten divný a světlý čas,

to proto, že boží slovo

lépe než chléb sytí nás.

V těch krvavých týdnech právě

slepě a lehce jdem vpřed,

výbuchy šrapnelů, šavle
kmitnou se, ptačí jak let.

Křičím — a zvuk mého hlasu

jak měděný duní štít.
Já velikou myšlenku nesu,
ne, nezemru, musím žít!

Jak divě když kladivo buší,

vln mořských jak dunivý hrom,

tak zlaté srdce Rusi

v mé hrudi bije jak zvon.

Je sladko nám vítězství zdobit,

jak v dívčí vlas vplétat květ,

když v dýmu přes zákopů hroby

jdem za nepřítelem vpřed.

Jaká to podivná něha...

Jaká to podivná něha
v prvním svítání jitra,
v jarním tajícím sněhu,

ve všem, co zhynout má zítra.

Ve zlatookých nocích

Danta jsme spolu četli,

a v stříbrných kadeřích zimy

nám levantské růže kvetly.

Vstaň s prvním úsvitem denním,

vzdychej a raduj se skoupě,

z jara pros o políbení

děvčátko milé a hloupé.

Květy, jež trhal jsem v dětství

v zeleném dračím bahně,

kdo živé vás vidí kvésti,

kdo asi po vás teď sáhne!

Jest ještě svět v záři zlaté,

kam nesahá urážek příval,

bujných výrostků z Athén,

jichž smích při Euripidovi zníval.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Наступление» на Чешский язык.

Наступление

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.


Другие переводы:

 • Английский
  Алла Бураго, Бартон Раффел
  Offensive
 • Испанский
  Вера Виноградова
  La Ofensiva
 • Китайский
  Чжэншуо Чжан
  进军
 • Осетинский
  Инал Плиев
  Размæбырст