• Язык:
  Чешский (Čeština)

Útok

Наступление

 Ten kraj, co mohl být rájem,

je ohnivých plamenů skrýš.

Jsme čtyři dny v útoku stálém,

my čtyři dny nejedli již.

Nám netřeba zemského chleba,

v ten divný a světlý čas,

to proto, že boží slovo

lépe než chléb sytí nás.

V těch krvavých týdnech právě

slepě a lehce jdem vpřed,

výbuchy šrapnelů, šavle
kmitnou se, ptačí jak let.

Křičím — a zvuk mého hlasu

jak měděný duní štít.
Já velikou myšlenku nesu,
ne, nezemru, musím žít!

Jak divě když kladivo buší,

vln mořských jak dunivý hrom,

tak zlaté srdce Rusi

v mé hrudi bije jak zvon.

Je sladko nám vítězství zdobit,

jak v dívčí vlas vplétat květ,

když v dýmu přes zákopů hroby

jdem za nepřítelem vpřed.

Jaká to podivná něha...

Jaká to podivná něha
v prvním svítání jitra,
v jarním tajícím sněhu,

ve všem, co zhynout má zítra.

Ve zlatookých nocích

Danta jsme spolu četli,

a v stříbrných kadeřích zimy

nám levantské růže kvetly.

Vstaň s prvním úsvitem denním,

vzdychej a raduj se skoupě,

z jara pros o políbení

děvčátko milé a hloupé.

Květy, jež trhal jsem v dětství

v zeleném dračím bahně,

kdo živé vás vidí kvésti,

kdo asi po vás teď sáhne!

Jest ještě svět v záři zlaté,

kam nesahá urážek příval,

bujných výrostků z Athén,

jichž smích při Euripidovi zníval.

Другие переводы:

 • Английский
  Алла Бураго, Бартон Раффел
  Offensive
 • Испанский
  Вера Виноградова
  La Ofensiva

А вот еще:

Groves of palms and aloe-covered slopes...

Groves of palms and aloe-covered slopes. / Silver mat is water of a creek. / Skies are infinite and blue in their scopes. / Skies are golden with a glowing streak. / / What, my heart, is left of your aspiring? / Has the happiness belied your hymns? / Why so easy do you let admiring / ...

You shall recall me yet, and more than once...

You shall recall me yet, and more than once - / Recall my world, uncommon and exciting: / A clumsy world, fashioned of flame and songs, / But, unlike others, wholly undesigning. / / It could have been yours, too, but no. It had / Proven too little, or perhaps too vast. / My verse, it...

Giraffe

Today I can see that your gaze is especially sad; / Your hands are especially slender, encircling your knees. / But listen to this: far away, far away, near Lake Chad / A giraffe paces elegantly. / / A figure of grace and a lifetime of bliss are his boon, / And a magical pattern adorns...

Giraffe

This evening the look in your eyes is especially sad, / And your arms are especially vine-like entwining your calf. / So listen to me: far away, on the shores of Lake Chad / There roams an exquisite giraffe. / / He is gracefully slender and gifted with bliss from within, / And none on ...

Elephant Calf

My love to you is now a little calfy, / An elephant born in Berlin or Paris / Who tramples with his feet that are all water / About the rooms of a managerie owner. / / Don't try to offer him French buns or bagels, / Don't try to offer him large heads of cabbage / For he can only eat a...

The Sixth Sense

It's priceless - wine, that falls in love with us, / And bread, that sits for us in oven, - priceless treasure, / And priceless is a woman that, at last, / After all torments, we possess for pleasure. / / But what to do with clear light of dawn, / When sky's, like heaven, peaceful, deep...