• Язык:
    Чешский (Čeština)

Slunce ducha

Jak mohli jsme dřív tak pokojně žiti,
nečekat radostí, nečekat běd,
po ohnivém boji už netoužit skrytě

a vítězům slávy nezávidět.

Jak mohli jsme... není však ještě pozdě,

k nám slunce ducha se naklonilo,

nám slunce ducha laskavé, hrozné

celá nebesa ozářilo.

Rozkvete duch jak růží keř v máji,
jak živý oheň rozrazí tmu,
tělo, jež nechápe skrytého taje,

slepě se znova podřídí mu.

V divokém kouzlu stepí a dolin

i v tichém tajemství lesů a hor

nic není těžkého pro lidskou vůli,

pro lidskou duši nic mučivého.

Cítím, že brzy podzim už bude,

skončí se práce slunečních dní,

se stromů ducha zčesají lidé

dozrálé plody poslední.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Солнце духа» на Чешский язык.

Солнце духа

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед.

Как могли мы… но еще не поздно,
Солнце духа наклонилось к нам,
Солнце духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам.

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

В дикой прелести степных раздолий,
В тихом таинстве лесной глуши
Ничего нет трудного для воли
И мучительного для души.

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.


Другие переводы: