• Язык:
    Чешский (Čeština)

Rozhovor

Разговор

Když západ posledním svým paprskem se loučí,

jenž bleskne, skryje se a my nevíme kde,

pak duše vstane a jak náměsíčník bloudí

náměstím bez lidí, ve zpustlé zahradě.

Jest jejím celý svět — andělům, ptákům ani

nemusí závidět v tišině aleje.
Však tělo zlobí se, a jak se vleče za ní,

své stesky zamračeně zemi žaluje:

«Jak pěkně bylo by teď v kavárně, kde živo,
plynové jazyky kde syčí nad hlavou,
poslouchat zpěvačku, srkaje světlé pivo,
«La p’tite Tonkinoise» jak zpívá do davu.

Nad stoly vesele už poletují karty,

utišující lék všech k smrti znuděných.
Mně rozkoš působí hromádky peněz zlatých,
horkýma rukama když dotýkám se jich.

Jen považ, jak je mi, když s posedlou tou duší

jen hlasům smyšleným teď naslouchat bych měl,
na hvězdy dívat se, co zcela jednoduše
jak hrstku drobných Bůh po nebi rozházel.»

A země chvílemi jen soucitně si vzdychá,

a smůlou, travami a prachem zavoní,

o duši vzbouřené přemýšlí chvíli zticha,

o jejím vítězství — jak smířit tělo s ní?

«V můj klín se navrať zas, buď hlinou nebo jílem,

v močálu hlubině na chladném, kluzkém dně,

a místo vyhledej si od Něvy až k Nilu,

kde srdce umdlené si navždy oddechne.

Tvé oči, uši tvé navěky uzamčeny,

zpráchniví mozek tvůj, jenž soupeři se vzdal,

a jednou, ve zvíře či ve strom proměněný

vyrosteš ze mne zas, bys k žití znovu vstal.»

Jde duše stále vpřed, svůj osud hrdě nese,
jde k cílům vysněným, k svým polím zlatých žní,
a tělo ubohé vždy za ní rozběhne se,
když země zetlelá vábivé zavoní.

А вот еще:

Elephant Calf

My love to you is now a little calfy, / An elephant born in Berlin or Paris / Who tramples with his feet that are all water / About the rooms of a managerie owner. / / Don't try to offer him French buns or bagels, / Don't try to offer him large heads of cabbage / For he can only eat a...

The Sixth Sense

It's priceless - wine, that falls in love with us, / And bread, that sits for us in oven, - priceless treasure, / And priceless is a woman that, at last, / After all torments, we possess for pleasure. / / But what to do with clear light of dawn, / When sky's, like heaven, peaceful, deep...

Manlius

Manlius was thrown down, / The ruling few preserved their wealth, / Their power remains as dour, / As the Tarpeian Rock itself. / / Like the waves Rome was roughing, / Cries were cutting through the gloom, / But the man was gently laughing, / Falling down to meet his doom. / / ...

She

I know a woman, full of silence, / Her bitter weariness from words, / Dwells in mysterious, blinking eyelids / Their widened pupils, secret worlds. / Her soul is greedily wide open / To copper music of sweet verse. / To life, that’s worldly, pleasant often, / She’s deaf and...

The Red Sea

Greetings, Red Sea, shark soup, / Negro bath, sand cauldron! / Like stone cactus flowers / limestone, not moss, blooms on your cliffs. / / Sea-monsters swept up by the tide lie dying / in anguish, out on your islands / in the burning sand: octopi, tritons, swordfish. / / From Afr...

The Sick Man

Only one thing torments my delirium: / how certain sharp lines go on for ever, / and a bell rings and rings and rings / like a clock marking off eternity. / / Just so, after death, / eyes stare into darkness / (the agonized hope of resurrection) / trying to see familiar visions. / ...