• Язык:
    Чешский (Čeština)

Rozhovor

Разговор

Když západ posledním svým paprskem se loučí,

jenž bleskne, skryje se a my nevíme kde,

pak duše vstane a jak náměsíčník bloudí

náměstím bez lidí, ve zpustlé zahradě.

Jest jejím celý svět — andělům, ptákům ani

nemusí závidět v tišině aleje.
Však tělo zlobí se, a jak se vleče za ní,

své stesky zamračeně zemi žaluje:

«Jak pěkně bylo by teď v kavárně, kde živo,
plynové jazyky kde syčí nad hlavou,
poslouchat zpěvačku, srkaje světlé pivo,
«La p’tite Tonkinoise» jak zpívá do davu.

Nad stoly vesele už poletují karty,

utišující lék všech k smrti znuděných.
Mně rozkoš působí hromádky peněz zlatých,
horkýma rukama když dotýkám se jich.

Jen považ, jak je mi, když s posedlou tou duší

jen hlasům smyšleným teď naslouchat bych měl,
na hvězdy dívat se, co zcela jednoduše
jak hrstku drobných Bůh po nebi rozházel.»

A země chvílemi jen soucitně si vzdychá,

a smůlou, travami a prachem zavoní,

o duši vzbouřené přemýšlí chvíli zticha,

o jejím vítězství — jak smířit tělo s ní?

«V můj klín se navrať zas, buď hlinou nebo jílem,

v močálu hlubině na chladném, kluzkém dně,

a místo vyhledej si od Něvy až k Nilu,

kde srdce umdlené si navždy oddechne.

Tvé oči, uši tvé navěky uzamčeny,

zpráchniví mozek tvůj, jenž soupeři se vzdal,

a jednou, ve zvíře či ve strom proměněný

vyrosteš ze mne zas, bys k žití znovu vstal.»

Jde duše stále vpřed, svůj osud hrdě nese,
jde k cílům vysněným, k svým polím zlatých žní,
a tělo ubohé vždy za ní rozběhne se,
když země zetlelá vábivé zavoní.

А вот еще:

A Ballad

My friend, Lucifer gave five horses to me, / And a radiant ruby-stone beautiful ring, / So that I could go down to marvelous caves, / And could see there heaven's celestial face. / / Snorted horses, and zealous, they hoofed, and they begged / To race over and over the space of the earth...

We are handsome, we are mighty…

We are handsome, we are mighty, / Kings of Kingdoms full of youth, / Like the clouds we are flying / Over mirages and truth. / / As a start, we'll raise a temple, / In eternal dance and song, / Let us take a heady purple / In the windows at a dawn. / / Windows in irradiation /...

Masquerade

In corridors dead-locked and halls like the deserts / Hilarious masks today gathered together, / With flowers the chambers entwined and the closets / Wild dances have stormed like the autumnal weather. / / The Moons with the dragons have wandered embracing, / The vases Chinese trashed a...

The games

Council's kind, on a bloody arena / for the third day the games are not over, / and completely got crazy hyenas, / breathe with ancient spite anacondas. / / And the elephants, bears and tigers / drunk of blood, battlers ready for sparrings, / bull is strong and experienced fighter - /...

My Thoughts

Why did they come to me my thoughts together? / Like thieves at night in gloomy dusk of suburbs, / Like kites they grim and sinister, they whether / are here for the vengeance fierce and savage? / / The hope has left, the dreams have fleed forever, / My eyes have opened in a great excit...

In the skies

Days have flashed in the golden inflame, / And she-bear was fleeing at night, / Overtake her, prince, overtake, / Lasso her, to the saddle her try. / / Lasso her, to the saddle her try / To strap, in the blue tower at home / Point out at she-bear-night / To your giant Herculean dog....